Prihlásenie

Vzdelávanie na našej škole je bezplatné.

 

 

Utorok 22. 1. 2019

S SOŠ GOS-Sk prezentacia

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281

 

 

 

 

Počet návštev: 2595556
 • Riaditeľstvo S SOŠ Gos-Sk oznamuje žiakom 9.ročníkov, že v školskom roku 2019/2020 plánujeme prijať nasledovné počty žiakov v týchto odboroch:

  Študijný (5-ročný) odbor:

  6323 K Hotelová akadémia 30 žiakov

  Študijné ( 4- ročné) odbory:

  6405 K Pracovník marketingu 22 žiakov (zameranie obchod a podnikanie, alebo cestovný ruch)
  6445 K Kuchár 20 žiakov
  6444 K Čašník 20 žiakov

  Učebné (3-ročné) odbory:

  6445 H Kuchár 21 žiakov
  6444 H Čašník 20 žiakov
  6456 H Kaderník 21 žiakov

 • Diskusia o voľbách

  Dňa 22.januára 2019 sa uskutočnila v triede V. H. diskusia o prezidentských voľbách pod vedením lektorky z Organizácie pre stredoškolákov.

 • 8. januára 2018 sme v spolupráci s CPPPaP v Trnave zrealizovali besedy na tému "šikanovanie". Pani psychologička Jana Borisová besedovala postupne v jednotlivých triedach so študentami prvých ročníkov.

 • Žiaci I. H. triedy ŠO hotelová akadémia sa dňa 7.12.2018 zúčastnili so svojimi pedagógmi vianočného posedenia s deťmi a klientami Domova sociálnych služieb v Pastuchove. Rozdali im darčeky a pripravili si vianočný program.

  Hormadné foto z akcie

 • Odborno-poznávacia exkurzia v Rakúsku

  V dňoch 5.- 6.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili odborno-poznávacej exkurzie v rakúskom meste Graz. Prvý deň si prezreli pamiatky mesta, navštívili Vianočné trhy a ľudový Betlehém. Večer ich na námestí " privítali čerti - Krampusse.

  Druhý deň sa prešli k zámku Eggenberg a potom absolvovali prehliadku hotela NOVAPARK. Pozreli si interiér dvoch lietadiel Boeing a Iľjušin. Zaujímavosťou bolo, že priamo v týchto lietadlách sa nachádza reštaurácia a bar pre hostí vo výške 22m. Exkurzia ďalej pokračovala do pútnického mestečka Mariazell, kde žiaci navštívili baziliku. Na vianočných trhoch si mohli kúpiť typický perník z tejto oblasti - Pirkerlebkuchen. Večer sa plní zážitkov vrátili na Slovensko. Foto v galérii.

 

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281