• podpora vzdelávania

    • PRO SOU n.f.

     / neinvestičný fond pri S SOŠ Gos-Sk  v Trnave, ul.F.Urbánka 19 /

      

     Účel neinvestičného fondu:

      

     1/ podpora vzdelávania a duchovných hodnôt žiakov Súkromnej  strednej  odbornej školy  Gos-Sk v Trnave

      

     2/ prostriedkami fondu prispievať na budovanie a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia žiakov Súkromnej  strednej  odbornej školy Gos-Sk v Trnave

      

     3/ prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno-technickej základne Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk v Trnave

      

     4/ podporovať športové aktivity na tejto škole

      

     5/ podporovať kultúrno-výchovné podujatia žiakov a učiteľov Súkromnej strednej  odbornej školy Gos-Sk v Trnave 

      

     6/ podporovať rozvoj sociálnych služieb na tejto škole   

      

      

     2% dane, ktoré boli v roku 2004,2005 v sume 147 646,-Sk boli použité na nákup v roku 2006 a to na: zakúpenie výpočtovej techniky, nábytku, sporáka, TV,CD prehrávač, profesionálna umývačka riadu.... .

      

     Za rok 2006 venujte 2% nášmu fondu na podporu športových aktivít žiakov našej školy, na prestavbu telocvične. Ak ste sa rozhodli, že podporíte náš cieľ - chceme telocvičňu sprístupniť aj v mimovyučovacom čase, nielen pre našich žiako, ale i pre deti z okolitých škôl, sídlisk a tak im ukázať, ako tráviť voľný čas.

     Za Vašu podporu ďakujeme

      

      " Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane nájdete na tejto linke

      

      

     http://www.rozhodni.sk/index.php?&MId=1&Lev1=1&Ind1=51&P=index,sl,

      

     kde nájdete tlačivo    Vyhlásenie pre zamestnancov (doc) - a v bode II. údaje o prijímateľovi treba v kolonke s číslom 12 napísať  " PRO SOU"

     č. 13   Ferka Urbánka 19, 918 10 Trnava
     č. 14   neinvestičný fond
     č. 15  36083828
      
      
     a