Prihlásenie

Oznamy

Oznamy a informácie

 

Riaditeľ školy oznamuje, že ŠVP je k nahliadnutiu na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 7:00 - 14:00.                                                    


 S SOŠ Gos - Sk v školskom roku 2017/18 zapožičiava INVENTÁR za úhradu na uskutočnenie recepcií, banketov a podobné akcie. Informácie získate u Hlavnej majsterky pre odbornú výchovu - p. Ďurišovej, č. tel. - 0915 736 749.    

Naša škola v školskom roku 2017/18 prevádzkuje 2 VLASTNÉ KADERNÍCTVA, na Ul. Ferka Urbánka 19 Trnava, a na Štefanikovej  29 v Trnave.

OTVÁRACIE HODINY :

Kaderníctvo na Ul. Ferka Urbánka 19, Trnava
Pondelok - Piatok - od 7. 00 - 16. 00 hod.
Sobota - zatvorené
t. č. 033 / 55 11 161
        033 / 53 49 281

Kaderníctvo na Štefánikovej 29 v Trnava
Pondelok - Piatok - od 7. 00 - 14. 30 hod.
Sobota - zatvorené


Naše žiačky pracujú s pomocou majsteriek odbornej výchovy.
                          Tešíme sa na Vašu návštevu !