• ...

    •    

             

     Zmluvu o duálnom vzdelávaní škola uzavrela s firmami: 

     1. SPECTRUM GROUP, a.s. - Vl. Clementisa 13, Trnava - HOTEL SPECTRUM
     2. BAR BAR, s.r.o. - Jeruzalemská 12, Trnava - Penzión Patriot, Jeruzalemská 12, Trnava 
     3. Reštaurácia Amfik s.r.o. - Hotel London, Kapitulská 5, Trnava
     4. RESTON s.r.o. - Reštaurácia McDonald´s - Hlboká 4, Trnava                                                                                                                                                       - Nová 4, Trnava

      

      

      

      

      

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
   • sekretariat@ssoutt.sk
   • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
   • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
  • Prihlásenie