• Študijné odbory:

    5- ročný študijný odbor

    6323 K Hotelová akadémia

    4- ročné študijné odbory

    6405 K Pracovník marketingu
                 - zameranie obchod

                 - zameranie cestovný ruch

    6444 K Čašník, servírka

    6445 K Kuchár

    3- ročné učebné odbory

    6444 H Čašník, servírka

    6445 H Kuchár

    6456 H Kaderník

    2- ročný učebný odbor

    6468 F Pomocník v kuchyni

    2- ročné nadstavbové štúdium

    6421 L Spoločné stravovanie

    6426 L Vlasová kozmetika


     

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
   • sekretariat@ssoutt.sk
   • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
   • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
  • Prihlásenie