• Študijné odbory:

    5- ročný študijný odbor

    6323 K Hotelová akadémia

    4- ročné študijné odbory

    6405 K Pracovník marketingu
                 - zameranie obchod

                 - zameranie cestovný ruch

    6444 K Čašník, servírka

    6445 K Kuchár

    3- ročné učebné odbory

    6444 H Čašník, servírka

    6445 H Kuchár

    6456 H Kaderník

    2- ročný učebný odbor

    6468 F Pomocník v kuchyni

    2- ročné nadstavbové štúdium

    6421 L Spoločné stravovanie

    6426 L Vlasová kozmetika