• Študijné odbory:                                                      

     5- ročný študijný odbor                                                           

    6323 K hotelová akadémia                                                      

    4- ročné študijné odbory                                                          

    6405 K  pracovník marketingu                                              
                 -  obchod                                                                    
                
    -  cestovný ruch                                                          

    6444 K čašník, servírka                                                           

    6445 K kuchár

    Učebné odbory:

    3-ročné učebné odbory

    6444 H čašník, servírka

    6445 H kuchár

    6456 H kaderník

    2-ročný učebný odbor

    6468 F pomocník v kuchyni

    Nadstavbové odbory:

    2- ročné nadstavbové štúdium

    6421 L spoločné stravovanie

    6426 L vlasová kozmetika