• Oznamy a informácie

    •  

     Riaditeľ školy oznamuje, že ŠVP je k nahliadnutiu na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 7:00 - 14:00.                                                    


      S SOŠ Gos - Sk v školskom roku 2017/18 zapožičiava INVENTÁR za úhradu na uskutočnenie recepcií, banketov a podobné akcie. Informácie získate u Hlavnej majsterky pre odbornú výchovu - p. Ďurišovej, č. tel. - 0915 736 749.    

     Naša škola v školskom roku 2017/18 prevádzkuje 2 VLASTNÉ KADERNÍCTVA, na Ul. Ferka Urbánka 19 Trnava, a na Štefanikovej  29 v Trnave.

     OTVÁRACIE HODINY :

     Kaderníctvo na Ul. Ferka Urbánka 19, Trnava
     Pondelok - Piatok - od 7. 00 - 16. 00 hod.
     Sobota - zatvorené
     t. č. 033 / 55 11 161
             033 / 53 49 281

     Kaderníctvo na Štefánikovej 29 v Trnava
     Pondelok - Piatok - od 7. 00 - 14. 30 hod.
     Sobota - zatvorené


     Naše žiačky pracujú s pomocou majsteriek odbornej výchovy.
                               Tešíme sa na Vašu návštevu !

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
   • sekretariat@ssoutt.sk
   • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
   • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
  • Prihlásenie