• Oznamy a informácie

    •  

     Riaditeľ školy oznamuje, že ŠVP je k nahliadnutiu na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 7:00 - 14:00.                                                    


      S SOŠ Gos - Sk v školskom roku 2017/18 zapožičiava INVENTÁR za úhradu na uskutočnenie recepcií, banketov a podobné akcie. Informácie získate u Hlavnej majsterky pre odbornú výchovu - p. Ďurišovej, č. tel. - 0915 736 749.    

     Naša škola v školskom roku 2017/18 prevádzkuje 2 VLASTNÉ KADERNÍCTVA, na Ul. Ferka Urbánka 19 Trnava, a na Štefanikovej  29 v Trnave.

     OTVÁRACIE HODINY :

     Kaderníctvo na Ul. Ferka Urbánka 19, Trnava
     Pondelok - Piatok - od 7. 00 - 16. 00 hod.
     Sobota - zatvorené
     t. č. 033 / 55 11 161
             033 / 53 49 281

     Kaderníctvo na Štefánikovej 29 v Trnava
     Pondelok - Piatok - od 7. 00 - 14. 30 hod.
     Sobota - zatvorené


     Naše žiačky pracujú s pomocou majsteriek odbornej výchovy.
                               Tešíme sa na Vašu návštevu !