• Zoznam tried

  • I. A
   I. ATriedny učiteľ Viera Parízeková
  • I. B
   I. BTriedny učiteľ Anna Haladová
  • I. H
   I. HTriedny učiteľ Alena Bajerová
  • I. K
   I. KTriedny učiteľ Ivana Dubovská
  • I.M
   I.MTriedny učiteľ Mária Gregušová
  • II. A
   II. ATriedny učiteľ Eva Lukačovičová
  • II. B
   II. BTriedny učiteľ Zuzana Liptáková-Rednikina
  • II. H
   II. HTriedny učiteľ Zlata Zubčáková
  • II. K
   II. KTriedny učiteľ Viera Parízeková
  • II. M
   II. MTriedny učiteľ Marta Chmelanová
  • II.NA
   II.NATriedny učiteľ Alžbeta Grigová
  • III. A
   III. ATriedny učiteľ Elena Boledovičová
  • III. B
   III. BTriedny učiteľ Ondrej Vavro
  • III. H
   III. HTriedny učiteľ Anna Haladová
  • III. K
   III. KTriedny učiteľ Ružena Kmetyová
  • III.M
   III.MTriedny učiteľ Jana Blažeková
  • I.NA
   I.NATriedny učiteľ Klaudia Šefčíková
  • IV. H
   IV. HTriedny učiteľ Slávka Mitasová
  • IV. K
   IV. KTriedny učiteľ Ľubica Ondrejkovičová
  • IV. M
   IV. MTriedny učiteľ Jarmila Kováčová
  • V. H
   V. HTriedny učiteľ Ondrej Vavro