• Zoznam tried

  • I. A
   I. ATriedny učiteľ Zuzana Liptáková-Rednikina
  • I. B
   I. BTriedny učiteľ Anna Šatková
  • I. C
   I. CTriedny učiteľ Jana Vyskočová
  • I. H
   I. HTriedny učiteľ Slávka Mitasová
  • I. K
   I. KTriedny učiteľ Ondrej Vavro
  • I. M
   I. MTriedny učiteľ Jana Blažeková
  • I. NA
   I. NATriedny učiteľ Eva Lukačovičová
  • II. A
   II. ATriedny učiteľ Ondrej Vavro
  • II. C
   II. CTriedny učiteľ Alžbeta Grigová
  • II. H
   II. HTriedny učiteľ Jarmila Krivošíková
  • II. K
   II. KTriedny učiteľ Ľubica Ondrejkovičová
  • II. M
   II. MTriedny učiteľ Jarmila Kováčová
  • II. NA
   II. NATriedny učiteľ Elena Boledovičová
  • III. A
   III. ATriedny učiteľ Viera Parízeková
  • III. B
   III. BTriedny učiteľ Anna Haladová
  • III. H
   III. HTriedny učiteľ Alena Bajerová
  • III. K
   III. KTriedny učiteľ Ivana Dubovská
  • III. M
   III. MTriedny učiteľ Mária Gregušová
  • IV. H
   IV. HTriedny učiteľ Zlata Zubčáková
  • IV. K
   IV. KTriedny učiteľ Viera Parízeková
  • IV. M
   IV. MTriedny učiteľ Marta Chmelanová
  • V. H
   V. HTriedny učiteľ Anna Haladová