Prihlásenie
 • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníkov

  Žiaci prijatí na štúdium do študijných odborov denného štúdia na školský rok 2018/2019 v oboch termínoch sa môžu zapísať na sekretariáte školy do štvrtka 24.05.2018 do 14,30 hod.

 • PČMS šudijného odboru hotelová akadémia

  V dňoch 30.04.2018 až 03.05.2018 sa uskutočnila praktická časť maturitnej skúšky študijného odboru hotelová akadémia. Svoje vedomosti a zručnosti žiaci predviedli na štyroch rôznych témach. V galérii nájdete fotografie z týchto dní.

 • Praktická maturitná skúška ŠO vlasová kozmetika

  Dňa 26. apríla 2018 úspešne absolvovalo 11 dievčat z nadstavbového štúdia študijného odboru vlasová kozmetika praktickú maturitnú skúšku na tému ETNO. Foto nájdete v galérii.

 • Praktická maturitná skúška ŠO spoločné stravovanie

  Žiaci druhého ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru spoločné stravovanie, absolvovali praktickú časť maturitnej skúšky. Ako tému si zvolili organizáciu súťaže vo varení gulášu. Do súťaže sa prihlásilo 8 družstiev žiakov učebných a študijných odborov. Celú organizáciu súťaže zvládli maturanti na výbornú a všetci zúčastnení si odnášali príjemný gastronomický zážitok.Foto v galérii.

  Maturanti ďakujú všetkým, ktorí ich akokoľvek podporili, ale hlavne vedeniu SSOŠ Gos – sk Trnava, spoločnosti Heineken Slovensko, COOP VOS Trnava, TIPTOP Gastro Biely Kostol.

 • Beseda s pracovníčkou UPSVaR Trnava

  Študenti končiacich ročníkov besedovali s pracovníčkou UPSVaR Trnava Mgr. Mihálikovou z oddelenia poradenstva a vzdelávania. Dozvedeli sa dôležité informácie ohľadom svojich práv a povinností po ukončení štúdia.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 18.04.2018 o 16:00 sa uskutočnia rodičovské združenia jednotlivých tried.

 • Školenie pre kaderníčky

  Dňa 12.4.2018 sa v našej škole uskutočnila predvádzacia akcia pre žiakov učebného odboru kaderník. Pracovníčky firmy BES-Pro Beauty s.r.o oboznámili žiakov a majsterky OV s novinkami firmy, s novými technikami a postupmi pri farbení vlasov a používaní stylingových prípravkov. 

 • Tatry 2018

  V predveľkonočnom obdobi sa žiaci našej školy zúčastnili 3-dňového náučno-relaxačného pobytu vo Vysokých Tatrách. Prezreli sme si tatranské hotely Borovica a Toliar na Štrbskom plese, Grandhotel v Starom Smokovci a hotel Rysy v Tatranskom Lieskovci. Vo voľnom čase sme sa prešli prekrásnou zasneženou tatranskou prírodou, videli sme ľadové sochy  na Hrebienku a zabavili sme sa aj v Tricklandii. Foto v galérii.

 • Vitis Trophée Junior 2018

  V dňoch 26.03. a 27.03.2018 sa naši žiaci Dorušinec Erik a Hetteš David zúčastnili prestížnej somelierskej súťaže Vitis Trophée Junior 2018 v priestoroch Spojenej školy v Modrom Kameni. Po absolvovaní náročných disciplín si Erik Dorušinec spomedzi 22 súťažiacich odniesol krásne tretie miesto a David Hetteš ako začínajúci somelier podal tiež vynikajúci výkon.

  Srdečne gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu! Foto v galérii 

 • Barmanská súťaž

  Žiaci Martin Mrva a Ivana Valentová  sa v dňoch 21.03. -23.03. 2018 zúčastnili barmanskej súťaže „ Cassovia Koniferum Cup“, ktorá sa konala v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Organizátorom súťaže bola hotelová akadémia Košice a Slovenská barmanská asciácia. Všetci súťažiaci museli prvý deň zvládnuť písomný test z oblasti barmanstva a všeobecný prehľad informácií.  Druhý deň súťaž pokračovala v príprave miešaných nápojov v kategórii Soft drink  a Long drink.  Ivana Valentová sa umiestnila na peknom 2. mieste.

  Žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Foto v galérii 

 • Exkurzia v Erste Campus

  Dňa 14.2.2018 sa trieda III. H. zúčastnila vo viedenskom Erste Campuse projektu Financial Life park /FLIP/. Študenti riešili pomocou špeciálne nakonfigurovaných tabletov na rôznych stanoviskách veľmi zaujímavé úlohy a postupne sa učili:

  - uvažovať o úlohe peňazí v našom živote,

  - plánovať si svoj rozpočet a kontrolovať si realitu svojich rozhodnutí v simulácii založenej na princípe závodu s časom,

  - naučiť sa v praxi niečo o „cene“ a „hodnote“ a o tom, ako sa menia v závislosti od kontextu a emocionálnych väzieb,

  - diskutovať o najnovších ekonomických témach a o praktických veciach,

  - sledovať cestu produktu okolo sveta a pochopiť tak vplyv rozhodnutí spotrebiteľov v globálnom meradle.

  Na odbornej príprave boli použité expertné poznatky z Viedenskej univerzity ekonomiky a obchodnej správy (WU Vienna), Viedenskej univerzity a Stanfordskej univerzity. Foto v galérii.

 • Workshop pre somelierov juniorov

  V dňoch 12. 2. a 13. 2. 2018 organizovala Asociácia somelierov Slovenskej republiky workshop pre somelierov juniorov a ich učiteľov. Cieľom  bolo hlavne  vzbudiť záujem  o náročnú, ale mimoriadne zaujímavú profesiu someliera. Workshop prebiehal v Penzióne Karolína v Slovenskom Grobe, kde mohli zúčastnení žiaci priamo vidieť prácu someliera. Zároveň mali možnosť degustovať rôzne zaujímavé vína zo slovenských vinárstiev, ale i z celého sveta. Súčasťou tohto workshopu bola aj exkurzia vo vinárstve Karpatská perla. Z našej školy sa workshopu zúčastnili žiak David Hetteš z III. H triedy a majsterka odbornej výchovy Iveta Karellová. 

 • Baristky súťažili

  Už tradične sa naši žiaci zúčastnili medzinárodného veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave. Zvlášť pre dve žiačky tretieho ročníka študijného odboru hotelová akadémia Karolínu Puterovú a Ivanu Valentovú bol tento deň výnimočný. Na súťaži SLOVAK BARISTA CUP junior 2018 začali zbierať body na vytúženú cestu do Brazílie.

 • Požehnanie vín

  Dňa 9. 2. 2018 sa konal na Arcibiskupskom úrade už 16. ročník požehnania mladých vín, ktorý každoročne organizuje mesto Trnava.  Na tomto podujatí sa odprezentovali aj žiaci našej školy.

 • Napísali o nás
 • DOD 2017

  Dňa 24. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Nielen žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia a široká verejnosť si mohla prezrieť priestory našej školy a ukážky práce našich terajších študentov. Fotografie z vydarenej akcie nájdete vo fotoalbume.

 • Gos – ka opäť získala titul Junior Sommelier Moravy

   Junior somelieri sa už po piatykrát stretli v dňoch 22. a 23. 11. 2017 na medzinárodnej súťaži „SOMMELIER MORAVY 2017“ v meste Znojmo. Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy  Gos-Sk Trnava, odboru hotelová akadémia Erik Dorušinec a David Hetteš sa predviedli vo svojich somelierskych zručnostiach. Museli prejsť písomným testom, opisom anonymných vzoriek vína a servisom červeného vína. Obaja po zvládnutí týchto disciplín postúpili do finále, kde ďalej predvádzali svoje somelierske umenie, a to v servise šumivého vína, oprave vínnej karty, priradenie vín k menu a opisu jednej Moravskej vinárskej podoblasti. Erik po vynikajúcom výkone získal titul Junior Sommelier Moravy a zároveň aj obhájil 1. miesto z minulého roku pre S SOŠ Gos-Sk (pokračuje v tradícii po Nine Šallaiovej). David sa umiestnil na peknom 4. mieste. Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy i Trnavy! Fotografie v galérii.

 • Poznávacia exkurzia žiakov v Salzburgu

  Salzburg je mesto v Rakúsku, je štvrtým najväčším mestom Rakúska a je hlavným mestom spolkovej krajiny Salzbursko, leží na rieke Salzach na úpätí Salzburských Álp. Je známe jedinečným historickým centrom s pamiatkami. Takto videli Salzburg aj naši žiaci a pedagógovia. Mestom nás previedla a odborný výklad zabezpečila sprievodkyňa spoločnosti Turancar. V Salzburgu bolo cítiť Mozartovho ducha, ale aj vianočnú atmosféru. Noc sme prečkali v hoteli v romantickej dedinke Seeham.  Ďalším zážitkom bola návšteva Oberndorfu, rodisku Tichej noci. V mestečku sme navštívili kaplnku, Múzeum tichej noci a pešo sme navštívili nemecké mestečko Laufen. Veľkým zážitkom boli aj chvíle strávené pri jazere Mondsee. Unavení, ale spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili do Trnavy a už sa tešíme na ďalšie poznávacie exkurzie.

 • Využitie demonštratívnych metód na hodine technológie

  Cieľom žiakov druhého ročníka študijného odboru hotelová akadémia v predmete technológia bolo zvládnuť prípravu múčnych jedál a múčnikov najskôr v teoretickej rovine. Po zvládnutí kompletného obsahu učiva žiaci využili metódu praktickej činnosti a pripravili zaujímavé múčniky. Každý opísal postup prípravy a ponúkol zo svojho výrobku na degustáciu.

 • Chrípkové prázdniny

  Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov budú v dňoch 21.12.2017 a 22.12.2017 chrípkové prázdniny. Vyučovanie po vianočných prázdninách začína 8.1. 2018.

strana: