Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava

Prihlásenie
 • Pokyny pre žiakov – EČ a PFIČ MS - opravný termín

  Utorok 5. 9. 2017 – Slovenský jazyk a literatúra
  Miesto testovania: Súkromá stredná odborná škola Gos – Sk, Trnava, F. Urbánka 19

  9,00 – príchod na miesto testovania
  9,25 – 9,45 – organizačné pokyny, vypĺňanie záhlavia OH
  9,45 – 11,25 – administrácia testov EČ MS
  11,25 – 12,20 – prestávka
  12,20 – 12,45 - žiaci čakajú pod dozorom v učebniach na témy PFIČ MS
  12,45 – 13,00 – výber tém PFIČ
  13,00 – 15,30 – administrácia PFIČ MS


  Žiaci uvedú do hárkov PFIČ názov školy
  Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk Trnava, F. Urbánka 19
  a do hárkov EČ kód školy 623013

  Streda 6. 9. 2017 – Anglický jazyk
  Miesto testovania: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Sibírska 1

  9,00 – príchod na miesto testovania
  9,25 – 9,45 – organizačné pokyny, vypĺňanie záhlavia OH
  9,45 – 11,25 – administrácia testov EČ MS B1
  11,25 – 12,30 – prestávka
  12,30 – 13,00 - žiaci čakajú pod dozorom v učebniach na témy PFIČ MS
  13,00 – 14,00 – administrácia PFIČ MS

  Žiaci uvedú do hárkov PFIČ názov školy
  Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk Trnava, F. Urbánka 19
  a do hárkov EČ kód školy 623013

 • Prečo študovať na našej škole?
  • pracovné oblečenie zadarmo
  • finančné odmeňovanie žiakov za dobrý prospech vždy k 31.01. a k 30.06.
  • finančné odmeňovanie žiakov na odbornom výcviku
  • od 1. ročníka sú žiaci zaraďovaní na zmluvné pracoviská - reštaurácie a hotely, cestovné kancelárie a obchodné organizácie a pod. 
 • Obnovenie platnosti ISIC preukazu

  Milí žiaci,

  Obnoviť si platnosť ISIC preukaz na školský rok 2017/2018 objednaním prolongačnej známky ISIC 09/2018 je možné do 30.09.2017 aj na našej škole. Po tomto termíne už len na www.objednaj-preukaz.sk.  Propagačný leták a video si môžete pozrieť tu:

  https://www.youtube.com/watch?v=41Vmu_uAXt4