Prihlásenie
Vedenie školy Zriaďovateľ školy podpora vzdelávania Profil školy Profil odborov Prečo k nám ?

O škole

Vedenie školy

PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457247

Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770737 


RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754


Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607937


Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu  tel. 0915 736749


Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, obchodný pracovník tel. 0918 982 900


Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770738


Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754037