• Informácie ISIC

    • SI STREDOŠKOLÁK, TAK SA UKÁŽ!

     Obnov si platnosť svojho preukazu ISIC/EURO26 a využívaj všetky výhody naplno.

                                                  Známku i preukaz si môžeš objednať cez internet                                           

     • Držitelia preukazov žiaka ISIC/EURO<26 si potrebujú zakúpiť známku ISIC 09/2023 na aktuálny školský rok a tým si zabezpečiť platnosť preukazu na študentské zľavy. Dokopy čaká na držiteľov platných preukazov ISIC/EURO<26 viac ako 150 000 zliav vo viac ako 130 krajinách sveta.
     • Bez novej známky je preukaz na tieto zľavy neplatný!

     Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:

     1. identifikačným preukazom žiaka školy
     2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach
     3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC
     4. európskou kartou mládeže EURO<26
     5. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice
     6. platný vždy na jeden školský rok

     Zoznam škôl vydávajúcich Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 (https://bit.ly/2lIheDv)

     Predĺženie platnosti karty ISIC pre pokračujúcich študentov:

     Od 1.6.2022 majú žiaci možnosť predĺžiť si platnosť ISIC karty na zľavy v doprave.

     Predĺženie možno urobiť 2 spôsobmi:

     1. Cez novú platformu a to aplikácia UBIAN, ktorú si viete bezodplatne stiahnuť. Navyše, po pridaní preukazu do aplikácie, žiaci (prípadne ich zákonní zástupcovia) si vedia v reálnom čase skontrolovať platnosť ich preukazu, skontrolovať výšku kreditu na svojej karte, prípadne si tento kredit jednoducho dobiť. 

     Bližšie informácie: UBIAN_prolongacia_2022_mail.pdf

     2. Cez SMS 

     Bližšie informácie:SMS_prolongacia_2022_mail.pdf

     Sprievodny list spoločnosti zabezpečujúcej predĺženie dopravnej karty: Sprievodny_list_2022.pdf

     Známky na školský rok 2022/2023

     Žiaci si známku na preukaz objednajú a zaplatia sami cez  e-shop www.objednaj-preukaz.sk

     Pri objednávke si zvolia spôsob doručenia – či chcú známku doručiť na školu alebo priamo domov ( poštovné 3€)