Prihlásenie

Vzdelávanie na našej škole je bezplatné.

 

 

Sobota 22. 9. 2018

S SOŠ GOS-Sk prezentacia

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281

 

 

 

 

Počet návštev: 2521625
 • V dňoch 30.8. 2018 a 31.8.2018 je škola z technických príčin zatvorená.

  V nutnom prípade volajte na telefónne číslo 0908 770 737 - riaditeľ školy.

 • Utorok 4. 9. 2018 – Slovenský jazyk a literatúra
  9,15 – žiaci sú pripravení v učebniach
  9,25 – 9,45 – organizačné pokyny, vypĺňanie záhlavia OH
  9,45 – 11,25 – administrácia testov EČ MS
  11,25 – 12,15 – prestávka
  12,15 – 12,45 žiaci čakajú pod dozorom v učebniach na témy

  PFIČ MS
  12,45 – 13,00 – výber tém PFIČ
  13,00 – 15,30 – administrácia PFIČ MS

  Streda 5. 9. 2018 – Cudzí jazyk
  9,15 – žiaci sú pripravení v učebniach
  9,25 – 9,45 – organizačné pokyny, vypĺňanie záhlavia OH
  9,45 – 11,25 – administrácia testov EČ MS B1
  9,45 – 11,45 – administrácia testov EČ MS B2

  11,25 – 12,25 – prestávka B1
  11,45 – 12,25 – prestávka B2
  12,25 – 13,00 žiaci čakajú pod dozorom v učebniach na témy

  PFIČ MS
  13,00 – 14,00 – administrácia PFIČ MS

  Časový harmonogram je pre všetkých žiakov záväzný. Neprítomnosť v učebni v stanovenom čase znamená vyradenie z maturitnej skúšky.

 • Máme voľné miesta

  Máme ešte voľné miesta v učebných odboroch kaderník, kuchár, čašník aj v študijných odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, pracovník marketingu.

  Bližšie informácie získate na sekretariáte školy.

 • Záverečné skúšky 2018

  V dňoch 18.06.2018 až 21.06.2018 naši tretiaci učebných odborov kuchár, čašník, kaderník ukázali svoje zručnosti, odborné schopnosti a úspešne absolvovali záverečné skúšky. Našim absolventom prajeme, nech sa im v živote a povolaní, ktoré si zvolili darí. Foto v galérii.

 • Exkurzia v Bratislave

  Dňa 19. júna 2018 sa žiaci II. M. zúčastnili poznávacej exkurzie v Bratislave. Pozreli si historické pamiatky v starom meste a tiež na Bratislavskom hrade výstavu: 100. výročie ČSR.

 

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281