Prihlásenie

Vzdelávanie na našej škole je bezplatné.

 

 

Sobota 23. 2. 2019

S SOŠ GOS-Sk prezentacia

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281

 

 

 

 

Počet návštev: 2613571
 • Riaditeľstvo S SOŠ Gos-Sk oznamuje žiakom 9.ročníkov, že v školskom roku 2019/2020 plánujeme prijať nasledovné počty žiakov v týchto odboroch:

  Študijný (5-ročný) odbor:

  6323 K Hotelová akadémia 30 žiakov

  Študijné ( 4- ročné) odbory:

  6405 K Pracovník marketingu 22 žiakov (zameranie obchod a podnikanie, alebo cestovný ruch)
  6445 K Kuchár 20 žiakov
  6444 K Čašník 20 žiakov

  Učebné (3-ročné) odbory:

  6445 H Kuchár 21 žiakov
  6444 H Čašník 20 žiakov
  6456 H Kaderník 21 žiakov

 • Dňa 19.2.2019 prijal pozvanie do našej Súkromnej SOŠ Gos mladý úspešný herec Michal Jánoš pôsobiaci v DJP v Trnave. Témou besedy bol extrémizmus v jeho najkrutejšej podobe - v podobe holokaustu, ktorý bol obsahom divadelnej hry "(Na gut), začíname!" Hlavnú rolu Adolfa Eichmanna - vojnového zločinca si zahral náš pozvaný hosť. Naši žiaci spomínané predstavenie pred besedou navštívili.

 • 12. februára 2019 sme v spolupráci s CPPPaP v Trnave zrealizovali besedy pre študentov druhých ročníkov na tému " Rasizmus " .

 • Dňa 25.1.2019 sa triedy I. A a II. K zúčastnili súdneho pojednávania vrámci vyučovania hodín občianskej náuky a etickej výchovy.

 • Diskusia o voľbách

  Dňa 22.januára 2019 sa uskutočnila v triede V. H. diskusia o prezidentských voľbách pod vedením lektorky z Organizácie pre stredoškolákov.

 

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281