Prihlásenie

Vzdelávanie na našej škole je bezplatné.

 

 

Sobota 21. 9. 2019

S SOŠ GOS-Sk prezentacia

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

https://www.instagram.com/ssosgos/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281

 

 

 

 

Počet návštev: 2731762
 • Dňa 11. septembra 2019 o 16:00 sa uskutoční prvé rodičovské združenie pre rodičov žiakov tried I. A, I. B, I. H, I. K, I. M. Stretnutie rodičov sa uskutoční pred telocvičňou.

 • Utorok 3. 9. 2019 – Slovenský jazyk a literatúra

  (Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava, Lomonosovova 6)

  9,15 – žiaci sú pripravení v učebniach

  9,25 – 9,45 – organizačné pokyny, vypĺňanie záhlavia OH

  9,45 – 11,25 – administrácia testov EČ MS

  11,25 – 12,15 – prestávka

  12,15 – 12,45 žiaci čakajú pod dozorom v učebniach na témy PFIČ MS

  12,45 – 13,00 – výber tém PFIČ

  13,00 – 15,30 – administrácia PFIČ MS

  Streda 4. 9. 2019 – Cudzí jazyk

  (Anglický jazyk – (Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava, Sibírska 1)

 • Aj takto sa dá preniknúť do sveta gastronómie

  Čokoládové divadlo Zotter v rakúskom Štajersku obdivovali naši žiaci na odborno-poznávacej exkurzii. Zotter dobrodružstvo začalo v Cocoa Cinema predstavením manufaktúry prostredníctvom zaujímavého filmu, pokračovalo voľnou prehliadkou divadla čokolády spojenou s neobmedzenou degustáciou a zaujímavá bola prechádzka jedlou záhradou. V reštaurácii si žiaci vychutnali organické jedlá pripravené zo všetkého čo rastie v jedlej záhrade a takto mohli porovnať a zhodnotiť úroveň gastronómie v danej oblasti Rakúska.

 • Druháci hoteláci získali certifikát v „Umení čapovať“

  Odbornou prednáškou a praktickými ukážkami prezentoval program „Umenie čapovať“ pán Karol France,
  obchodný sládok spoločnosti Heineken Slovensko. Žiaci tak získali základné znalosti o pive, starostlivosti
  o pivo a jeho kvalitu a precvičili si samotné čapovanie piva. Zároveň im bol udelený titul XPERT v umení
  čapovať.
  Ďakujeme p. Francemu a p. Monike Kottmanovej za sprostredkovanie celého podujatia.

 • Záverečné skúšky

  V dňoch 18.06.2019 a 19.06.2019 tretiaci učebných odborov kuchár, čašník, kaderník ukázali svoje zručnosti, odborné schopnosti a úspešne absolvovali praktickú časť záverečnej skúšky. Našim absolventom prajeme, nech sa im v živote a povolaní, ktoré si zvolili darí. Foto v galérii.

 

www.facebook.com /Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk Trnava/

https://www.instagram.com/ssosgos/

 

Absenciu možno ohlasiť triednym učiteľom cez ústredňu na tel. čislach :

  033 / 5511161, resp. 033/5349281