• Profil školy    • Vážení priatelia,

     dovoľte mi privítať Vás v Súkromnej strednej odbornej škole Gos - Sk v Trnave, na Ul. Ferka Urbánka 19. S SOŠ patrí medzi najväčšie školy v Trnavskom regióne.
     Dnešný náročný život je daný tézou, že kvalifikovaní ľudia ( vzdelanie, osobné predpoklady a prirodzená autorita ) - sú zárukou podnikateľského úspechu.
     Na náročný vstup do života Vás, na našej škole budú pripravovať učitelia teoretických predmetov (46), ako i majstri odbornej výchovy (40), v neposlednom rade je dôležitý prevádzkový personál, ktorý sa stará, aby bol riadne zabezpečený chod školy pod vedením generálnej riaditeľky PaedDr. Janky Hečkovej a riaditeľa Mgr. Igora Šturdíka.

     Naša S SOŠ dlhodobo spolupracuje s podnikateľskou verejnosťou. Odborný výcvik trvale vykonávame priamo v prevádzkach COOP Jednota Trnava, HM TESCO i v iných súkromných predajniach, ako i v rôznych reštauráciách a hoteloch mesta Trnavy ( DREAM, PHOENIX, HOLIDAY INN, IMPIQ, LONDON a pod. , s ktorými máme veľmi dobré pracovné skúsenosti ).
     Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží - napr. barmanských, kaderníckych, somelierskych ( Eurocup Prešov, JUVYR, Gastrocoop Slovakia, Juniorcup, Znojemský hrozen, Objav roka a pod.), kde sa umiestňujú na popredných miestach a tak získavajú prvé skúsenosti so životom i pracovným prostredím. Ďalej sa zúčastňujú rôznych literárnych, výtvarných, jazykových, matematických súťaží a olympiád. V športových súťažiach ako v ľahkej atletike, vo futbale, volejbale, hádzanej tiež dosahujú veľmi dobré výsledky v rámci okresu i kraja.
     Pre žiakov organizujeme rôzne exkurzie ( Coca - Cola Lúka pri Piešťanoch, Intermédia Bratislava, Salima Brno, Veľtrh Gastronómie a hotelierstva Brno a Viedeň, prehliadka obchodných zariadení Viedeň, Paríž, odborné školenia kaderníčok v Taliansku a pod. ).


     Vzdelávanie je pre žiakov  bezplatné  a získané vzdelanie je rovnocenné vzdelaniu na štátnej škole obdobného typu.