• Prečo k nám ?

    • S SOŠ Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, Trnava 918 10
      


     Vzdelávanie na našej škole je pre žiakov bezplatné a získané vzdelanie je rovnocenné vzdelaniu na štátnej škole obdobného typu.     VÝHODY : Prečo k nám ?

      

      

     - finančné odmeňovanie pre najlepších žiakov, finančné odmeňovanie žiakov za produktívnu prácu, finančné odmeňovanie za účasť na akciách, recepciách, banketoch (odmena sa môže u niektorých vyšplhať aj na 70 eur za mesiac).

      - odborné exkurzie doma i v krajinách Európskej únie

     - barmanské kurzy, jazykové, sommelierske a medzinárodných kuchýň

     - spolupráca s podnikateľskou verejnosťou

     - prax pre žiakov je zabezpečená v najlepších zariadeniach mesta Trnavy

     - účasť žiakov na špičkových odborných súťažiach a školeniach ( finančne zabezpečuje škola ).