• Oznámenie o ďalšom vyučovaní

   • 07.12.2020 12:15
   • Milí rodičia, milí žiaci,

    v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, rozhodnutia vlády a Vyhlášky hlavného hygienika môžu školy obnoviť vyučovanie od 07.12.2020, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky školy a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

    Zriaďovateľ môže rozhodnúť o otvorení školy, pokiaľ bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní. Od žiakov aj od zákonného zástupcu. V praxi to znamená, že by ste sa museli do Vianoc dať otestovať 2-3x, aby deti mohli prísť na 10 dni do školy. Rovnaké podmienky musia splniť aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

     

    Po zhodnotení týchto faktov sa zriaďovateľ Gos-Sk s.r.o. rozhodol do vianoc školu neotvoriť.

    Aké podmienky budú platiť v januári 2021, závisí od rozhodnutí Ministerstva školstva.

    Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     

     

     

     

     

     

    Mgr. Igor Šturdík                         PaedDr. Janka Hečková

    Riaditeľ školy                             za zriaďovateľa Gos-Sk, s.r.o.
   • Naspäť na zoznam článkov