• Vianočné išpirácie

     • Vianočné sviatky majú v každej rodine svoj rituál, jedlá i zvyky.  Prinášame Vám kúsok vianoc, tak ako ich pripravili naši žiaci v rámci dištančného vzdelávanie.  

      Do galérie Vianočné išpirácie boli pridané fotografie.

     • Oznámenie o výučbe

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, rozhodnutia vlády a Vyhlášky hlavného hygienika môžu školy obnoviť vyučovanie od 07.12.2020, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky školy a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

      Zriaďovateľ môže rozhodnúť o otvorení školy, pokiaľ bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní. Od žiakov aj od zákonného zástupcu. V praxi to znamená, že by ste sa museli do Vianoc dať otestovať 2-3x, aby deti mohli prísť na 10 dni do školy. Rovnaké podmienky musia splniť aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

      Po zhodnotení týchto faktov sa zriaďovateľ Gos-Sk s.r.o. rozhodol do vianoc školu neotvoriť.

      Aké podmienky budú platiť v januári 2021, závisí od rozhodnutí Ministerstva školstva.

      Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       

      Mgr. Igor Šturdík                                                                                      PaedDr. Janka Hečková

      Riaditeľ školy                                                                                          za zriaďovateľa Gos-Sk, s.r.o.

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
    • sekretariat@ssoutt.sk
    • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
    • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
   • Prihlásenie