• Vianočné išpirácie

     • Vianočné sviatky majú v každej rodine svoj rituál, jedlá i zvyky.  Prinášame Vám kúsok vianoc, tak ako ich pripravili naši žiaci v rámci dištančného vzdelávanie.  

      Do galérie Vianočné išpirácie boli pridané fotografie.

     • Oznámenie o výučbe

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, rozhodnutia vlády a Vyhlášky hlavného hygienika môžu školy obnoviť vyučovanie od 07.12.2020, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky školy a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

      Zriaďovateľ môže rozhodnúť o otvorení školy, pokiaľ bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní. Od žiakov aj od zákonného zástupcu. V praxi to znamená, že by ste sa museli do Vianoc dať otestovať 2-3x, aby deti mohli prísť na 10 dni do školy. Rovnaké podmienky musia splniť aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

      Po zhodnotení týchto faktov sa zriaďovateľ Gos-Sk s.r.o. rozhodol do vianoc školu neotvoriť.

      Aké podmienky budú platiť v januári 2021, závisí od rozhodnutí Ministerstva školstva.

      Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       

      Mgr. Igor Šturdík                                                                                      PaedDr. Janka Hečková

      Riaditeľ školy                                                                                          za zriaďovateľa Gos-Sk, s.r.o.