• Voľné pracovné miesta

     • S SOŠ Gos-Sk Trnava prijme s nástupom od 01.09.2023 pedagogických pracovníkov na pozíciu:

      • učiteľ anglického jazyka
      • učiteľ odborných predmetov pre odbory kuchár, čašník, hotelová akadémia

      Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

    • Ďalšie vzdelávanie našich žiakov
     • Ďalšie vzdelávanie našich žiakov

     • Žiaci študijného odboru pracovník marketingu-cestovný ruch sa v rámci Národného projektu NPC v regiónoch - Trnava vzdelávali v oblasti marketingovej stratégie a online propagácie.

    • Barmanský kurz
     • Barmanský kurz

     • V dňoch 17. – 20. apríla 2023 bude naša škola v spolupráci s lektormi SkBA organizovať barmanský kurz. Žiaci po absolvovaní kurzu získajú barmanský certifikát.
      Bližšie informácie o podmienkach, priebehu konania a prihlásenia na barmanský kurz podá hlavná MOV Mgr. Ďurišová do 31.3.2023.
      Cena kurzu je 130 €.

     • Hoteláci sa vzdelávali na Kávovej konferencii

     • V hoteli Holiday Inn v Trnave sa konal druhý ročník medzinárodnej Kávovej konferencie. Žiaci získali vedomosti o pestovaní kávy, pražení, jej ceste do Európy a najviac zo všetkého si užívali rôzne spôsoby prípravy káv.

     • Divadelné predstavenie

     • Naši žiaci sa zúčastnili divadelného predstavnia s názvom KOPANEC v DJP Trnava, kde bola vykreslená aktuálna téma dnešných dní nielen na Slovensku, ale v celom svete - násilie, nerešpektovanie ľudí inej rasy či národnej príslušnosti..... A tak sa žiaci ocitli na  " súdnom pojednávaní", kde pre extrémistické názory a následne vraždu kamaráta boli odsúdení dvaja mladí chalani....