• Dištančné vzdelávanie od 1.12.2021 do odvolania

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Trnava zo dňa 30.11.2021 od 01.12.2021 do odvolania prechádzajú stredné školy a základné školy -  2.stupeň  na vyučovanie dištančnou formou. Platí to aj pre odborný výcvik aj duálne vzdelávanie.

       

      PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk   

      Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ   S SOŠ Gos-Sk

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Z dôvodu, aby sa ukončili karantény žiakov a zamestnancov, ktorí boli v styku s pozitívnymi osobami, predlžuje sa dištančné vzdelávanie do utorka 23.11.2021. Vybrané žiacke pracoviská fungujú podľa pokynov majstrov OV. Prezenčne sa začne vyučovať 24.11.2021

      Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos-Sk

     • Oznam pre rodičov a žiakov školy

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že z dôvodu vysokého počtu ochorení na COVID-19 zamestnancov a žiakov školy a so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, prechádza škola v dňoch 15.11-19.11.2021 na dištančné vzdelávanie. Prezenčne sa začne vyučovať 22.11.2021. Vybrané žiacke pracoviská OV u zamestnávateľov budú v prevádzke prezenčne podľa inštrukcií majstrov OV.

      PaedDr. Janka Hečková

      generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk

      Mgr. Igor Šturdík                                   

      Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk               

     • Vyškolili sme nových baristov

     • Po zaujímavej motivačnej prednáške, ktorú našim žiakom prezentovala Nikoleta Šalmíková z Academy of Coffee sa hlásilo veľa záujemcov o baristický kurz. Aj keď za prísnych hygienických opatrení sa nám podarilo úspešne kurz zorganizovať. Mladý a úžasný lektor Janko Fuksa z Academy of Coffee odovzdal našim žiakom teoretické vedomosti a predviedol praktické ukážky prípravy dobrej kávy. Žiaci s radosťou precvičovali mletie kávy, prípravu rôznych druhov káv, najviac sa tešili z techniky latte art. Kurz ukončili absolvovaním skúšky a všetci obdržali certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Blahoželáme a veríme, že prácu baristu budú prezentovať aj na žiackych pracoviskách.