• Exkurzia kaderníčok v Prahe

     • Exkurzia kaderníčok v Prahe - Obrázok 1V dňoch 18.-20.mája 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili odborno-poznávacej exkurzie v Prahe. Odborne zameraná časť sa konala na dvoch odborných školách pre kaderníkov, vlásenkárov, parochniarov, vizážistov a kulisárov. Poznávacia časť exkurzie prebiehala poznávaním a prehliadkou pamätihodností Prahy a návštevou hradu Karlštejn. 

     • Tajomstvo mojej kuchyne

     • Dňa 17. mTajomstvo mojej kuchyne - Obrázok 1ája 2016 sa naši študenti zúčastnili nakrúcania televíznej relácie TAJOMSTVO MOJEJ KUCHYNE s pani Kamilou Magálovou a p. Pavlom Pospíšilom. Reláciu si môžete pozrieť 19. júna 2016 a 26.júna 2016 na STV1 o 18:15. Foto z akcie nájdete v galérii.

     • Beseda s pracovníčkami UPSVaR

     • Beseda s pracovníčkami UPSVaR - Obrázok 1V dňoch 28.4.2016 a 5.5.2016 výchovná poradkyňa školy Mgr. Anna Haladová zorganizovala pre žiakov končiacich ročníkov besedu s pracovníčkami UPSVaR z oddelenia vzdelávania a poradenstva pani PhDr. Antalovou a Mgr. Blažekovou. Cieľom bolo zvýšiť informovnosť žiakov o ich právach a povinnostich po ukončení štúdia.

     • Maturity 2016

     • Dňa 4. mája 2016 sa uskutočnili praktické maturitné skúšky študijných odborov kuchár a čašník, servírka.

      Dňa 5. mája 2016 sa uskutočnili praktické maturitné skúšky pre nadstavbové štúdium v odbore vlasová kozmetika na tému "Pirátska princezná dnešnej doby".

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Víno Tirnavia 2016

     • V dňocVíno Tirnavia 2016 - Obrázok 1h 21.04.-22.04.2016 sa v Hoteli Holiday Inn v Trnave uskutočnil 14. ročník akcie Víno TIRNAVIA 2016. Táto akcia je považovaná viacerými odborníkmi za najlepšiu nominačnú súťaž do Národného salónu vín Slovenskej republiky a naši žiaci mali česť sa na nej zúčastniť. Dvaja z nich Hajšo Patrik a Šallaiová Nina boli zároveň členmi degustačných komisií, v ktorých získali cenné skúsenosti pri hodnotení vín. Ostatní žiaci boli k dispozícií degustačným komisiám.

      Všetkým žiakom ďakujeme za výborné zvládnutie akcie. smiley

       

     • Baristický kurz

     • Baristický kurz - Obrázok 1To, že objavenie kávy bola náhoda a bez hladných kôz by sme tento nápoj nepoznali už vieme všetci. Skutočnú prípravu kávy spolu s odbornou lektorkou Nikoletou Šalmíkovou z Akadémie kávy zo Serede objavovali naši budúci baristi. A naozaj objavili. Dvadsať žiakov študijného odboru hotelová akadémia úspešne absolvovalo baristický kurz,  kde sa naučili ako správne zomleť kávu, aby mala čo najlepšie vlastnosti, ako pripraviť espresso a iné mliečne nápoje z kávy. Ďakujeme   smiley

     • Barmanský kurz

     • V dňoch Barmanský kurz - Obrázok 111.4.2016 - 15.4.2016 sa na našej škole konal pod záštitou SKBA barmanský kurz. Lektormi kurzu boli p. Ján Šuchta - prezident SKBA a p. Milan Ševc. Kurzu sa zúčastnilo 20 žiakov a všetci po absolvovaní skúšok obdržali certifikát základného barmanského kurzu  "BARMAN - NÁPOJÁR". Žiakom prajeme veľa úspechov ďalšom vzdelávaní.

     • Exkurzia vo Viedni

     •  Dňa 5. apríla 2016Exkurzia vo Viedni - Obrázok 1 sa žiaci našej školy navštívili výstavu HOSŤ A HOTEL na výstavisku vo Viedni, kde si prezreli prácu šikovných barmanov, baristov, kuchárov a  najnovšie trendy v zariadení reštaurácií a hotelov. Foto vo fotogalérii.smiley

     • Vitis Trophée Junior 2016

     • Vitis Trophée Junior 2016 - Obrázok 1V dňoch 4. – 5. 4. 2016 sa naše žiačky Klaudia Kusá z I. H a Nina Šallaiová zo IV. H zúčastnili  na prestížnej somelierskej súťaži Vitis Trophée Junior 2016, ktorú vyhlasuje spoločnosť  Hubert J.E.  a Asociácia somelierov Slovenskej republiky.  O získanie titulu junior majster somelier Slovenska znamenalo prejsť niekoľkými, nie ľahkými disciplínami. Najlepší traja somelieri postúpili do finále, v ktorom taktiež museli zvládnuť náročné úlohy.

      Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov z 13 škôl z celého Slovenska. Naša žiačka Nina Šallaiová postúpila medzi troch najlepších somelierov a po skvelom výkone vo finálovom kole obsadila 3. miesto. Foto nájdete vo fotoalbume.

      Žiačkam srdečne gratulujeme a ďakujeme  za úspešnú  reprezentáciu školy.

     • Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie - Obrázok 1Dňa 13.4.2016 o 16:00 sa uskutočnia rodičovské združenia jednotlivých tried.

      Program:

      • vyhodnotenie vyučovacích výsledkov za III. štvrťrok,
      • informácie o maturitných skúškach /končiace maturitné triedy/,
      • informácie o závečných skúškach /3. ročník UO/
     • Gos – ka má najlepšiu „Mladú somelierku“

     • Gos – ka má najlepšiu „Mladú somelierku“ - Obrázok 1V dňoch 21. a 22. 3. 2016 sa naše žiačky  Nina Šallaiová – IV. H a Klaudia Kusá – I. H zúčastnili na 17. ročníku celoslovenskej súťaže „Mladý somelier“  usporiadanej Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorú odborne garantuje svetovo uznávaná špička vo vinárskej oblasti – Prof. Fedor Malík. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov z 9 slovenských a českých škôl. Základ úspechu jednotlivca  spočíval v riešení vedomostného testu , v senzorickom hodnotení  vína a priraďovaní  vhodného vína k vylosovanému jedlu, spojené s jeho korektným servisom.  Žiačka Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk  Trnava  Nina Šallaiová sa stala víťazkou tejto súťaže.yes

      Žiačkam blahoželáme za reprezentáciu školy!

     • Celoštátna súťaž v darčekovom balení

     • Celoštátna súťaž v darčekovom balení - Obrázok 1Dňa 22.3. 2016 sme sa zúčastnili 13. ročníka celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou v DK Ružinov. Našu školu reprezentovali žiačky  4.ročníka odbor pracovník marketingu-obchod, Monika Bočková a Kristína Čonková.

      Žiačky mohli prezentovať svoje vedomosti, zručnosti a zároveň mohli uplatniť vlastné nápady a estetické cítenie. Po rozhodnutí odbornej poroty získali bronzové medaily.

      Vedenie S SOŠ Gos-Sk ďakuje  žiačkam za reprezentáciu školy.smiley

     • Exkurzia v pivovare

     • Dňa 9.3.2016 sExkurzia v pivovare - Obrázok 1a žiaci zo študijných odborov - čašník, servíka a hotelová akadémia zúčastnili odbornej exkurzie v pivovare Hurbanovo spoločnosti HEINEKEN Slovensko. Žiaci boli oboznámení s históriou, výrobou piva, údržbou pivného zariadenia a narážania piva. Pod odborným dohľadom sa žiaci naučili správne čapovať pivo a na záver si prezreli aj samotnú výrobu tohto zlatého moku.Foto v galérii.

      Ďakujeme firme HEINEKEN SLOVENSKO a.s. za odbornú exkurziu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.smiley

     • Seminár o novovyšľachtených slovenských odrodách

     • Dňa 12. 2. 2016 Seminár o novovyšľachtených slovenských odrodách - Obrázok 1sa naši žiaci v rámci somelierskeho krúžku zúčastnili zaujímavého semináru o novovyšľachtených slovenských odrodách, ktorý sa konal  v Zelenči.  Seminár už desiaty rok organizuje Vinárstvo Blaho.

      Semináru  sa okrem významných vinárov, ktorí sa pestovaním týchto odrôd zaoberajú  zúčastnila aj prvá dáma slovenského vína, zároveň naša  najvýznamnejšia  šľachtiteľka odrôd pani  Ing. Dorota Pospíšilová,  PhD., ktorá vyšľachtila 24 uznaných nových odrôd viniča.

      Naši mladí somelieri tak mali možnosť pri nalievaní degustačných vzoriek získavať cenné informácie o týchto odrodách, ktoré pomaly prenikajú k verejnosti.  Účasť na tejto akcii bola pre našich žiakov veľmi podnetná, kde sa nielen veľa nového naučili, ale mali možnosť sledovať aj plodnú diskusiu vinárov o tejto problematike.  

     • Deviataci pozor !

     • Prvákom, ktorí sa v školskom roku 2017/2018 zapíšu na našu školu, uhradí škola 100% z  ceny pracovného oblečenia resp. kaderníckeho kufríka.

     • - Obrázok 1Dňa 10.12.2015 žiaci našej školy navštívili Štúrovo, kde sa najedli v stredovekom štýle a Ostrihom, kde si pozreli Katedrálu Panny Márie a sv. Vojtecha. Prezreli si tiež centrum tohto malebného maďarského mestečka, ktoré je so SR spojené mostom nad Dunajom.

       

     • Do fotoalbumu boli nahraté fotky z akcie Deň otvorených dverí.

     • Účasť našich žiakov na súťažiach

     • Účasť našich žiakov na súťažiach - Obrázok 1a 21.10.2015 sa žiaci Nina Šallaiová zo IV. H. a Patrik Hajšo z V. H. zúčastnili súťaže Brněnský soudek a Mladý Somelier, ktorú usporiadala Hotelová škola a Vysoká škola obchodní v Brne.

      Ďalšia súťaž pod názvom "Európa 2015" sa uskutočnila dňa  22.10.2015 v Bratislave. Školu reprezentovali Dávid Kotvas zo IV. H. a Alexander Nádaský z III. M. v miešaní nápojov a žiačky Monika Bočková s Nikolou Bučányovou v súťaži jednotlivcov odboru pracovník marketingu.

      V novembri nás reprezentovali na 23. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2015 Emma Harachová a Dávid Kotvas zo IV. H. 25.-26. novembra 2015 prebehol 3. ročník somelierskej juniorskej súťaže Sommelier Moravy. kde nás zastupovali okrem Niny Šallayovej zo IV. H. aj prváci Klaudia Kusá a Ivan Stano.

      Fotografie zo súťaže nájdete vo fotogalérií.