• Festival v Jaslovských Bohuniciach

     • V mesiaci jún sa uskutočnil festival v Jaslovských Bohuniciach, kde sa naši žiaci počas dvoch dní podielali na príprave a obsluhe na recepciách. Foto v galérii.

     • Exkurzia Rakúsko - Schlosshof

     • Dňa 21.6.2016 sa žiaci tried III. H, II. M a I.NA zúčastnili prehliadky zámku a záhrad v Schlosshofe. Cestu absolvovali vlakom do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ pešo cez Most Slobody prekrásnou prírodou do cieľa.

     • Raňajky v prírode

     • V rámci témy "Medzinárodná gastronómia" naši štvrtáci pripravili praktické cvičenie, kde formou pikniku servírovali pripravené jedlá typické pre slovenské, moravské, české, ruské, anglické, maďarské, americké a iné raňajky.

     • Pomáhame malej Lucke

     • Lucka je dvojročné dievčatko, ktoré doteraz nemá stanovenú diagnózu. Má ťažkú hypotómiu a trpí viacerými zdravotnými problémami. Zbieraním  plastových vrchnáčikov od nápojov na jej rehabilitácie pomáhajú aj žiaci našej školyyes

     • Odovzdali sme maturitné vysvedčenia

     • Dňa 1.6.2016 vedenie školy slávnostne odovzdalo maturitné vysvečenia našim absolventom, ktorí úspešne ukončili štúdium ústnou maturitnou skúškou v dňoch 23.-26. 5. 2016.

      Našim absolventom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšej kariére.

     • Exkurzia kaderníčok v Prahe

     • V dňoch 18.-20.mája 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili odborno-poznávacej exkurzie v Prahe. Odborne zameraná časť sa konala na dvoch odborných školách pre kaderníkov, vlásenkárov, parochniarov, vizážistov a kulisárov. Poznávacia časť exkurzie prebiehala poznávaním a prehliadkou pamätihodností Prahy a návštevou hradu Karlštejn. 

     • Tajomstvo mojej kuchyne

     • Dňa 17. mája 2016 sa naši študenti zúčastnili nakrúcania televíznej relácie TAJOMSTVO MOJEJ KUCHYNE s pani Kamilou Magálovou a p. Pavlom Pospíšilom. Reláciu si môžete pozrieť 19. júna 2016 a 26.júna 2016 na STV1 o 18:15. Foto z akcie nájdete v galérii.

     • Beseda s pracovníčkami UPSVaR

     • V dňoch 28.4.2016 a 5.5.2016 výchovná poradkyňa školy Mgr. Anna Haladová zorganizovala pre žiakov končiacich ročníkov besedu s pracovníčkami UPSVaR z oddelenia vzdelávania a poradenstva pani PhDr. Antalovou a Mgr. Blažekovou. Cieľom bolo zvýšiť informovnosť žiakov o ich právach a povinnostich po ukončení štúdia.

     • Maturity 2016

     • Dňa 4. mája 2016 sa uskutočnili praktické maturitné skúšky študijných odborov kuchár a čašník, servírka.

      Dňa 5. mája 2016 sa uskutočnili praktické maturitné skúšky pre nadstavbové štúdium v odbore vlasová kozmetika na tému "Pirátska princezná dnešnej doby".

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Víno Tirnavia 2016

     • V dňoch 21.04.-22.04.2016 sa v Hoteli Holiday Inn v Trnave uskutočnil 14. ročník akcie Víno TIRNAVIA 2016. Táto akcia je považovaná viacerými odborníkmi za najlepšiu nominačnú súťaž do Národného salónu vín Slovenskej republiky a naši žiaci mali česť sa na nej zúčastniť. Dvaja z nich Hajšo Patrik a Šallaiová Nina boli zároveň členmi degustačných komisií, v ktorých získali cenné skúsenosti pri hodnotení vín. Ostatní žiaci boli k dispozícií degustačným komisiám.

      Všetkým žiakom ďakujeme za výborné zvládnutie akcie. smiley

       

     • Baristický kurz

     • To, že objavenie kávy bola náhoda a bez hladných kôz by sme tento nápoj nepoznali už vieme všetci. Skutočnú prípravu kávy spolu s odbornou lektorkou Nikoletou Šalmíkovou z Akadémie kávy zo Serede objavovali naši budúci baristi. A naozaj objavili. Dvadsať žiakov študijného odboru hotelová akadémia úspešne absolvovalo baristický kurz,  kde sa naučili ako správne zomleť kávu, aby mala čo najlepšie vlastnosti, ako pripraviť espresso a iné mliečne nápoje z kávy. Ďakujeme   smiley

     • Barmanský kurz

     • V dňoch 11.4.2016 - 15.4.2016 sa na našej škole konal pod záštitou SKBA barmanský kurz. Lektormi kurzu boli p. Ján Šuchta - prezident SKBA a p. Milan Ševc. Kurzu sa zúčastnilo 20 žiakov a všetci po absolvovaní skúšok obdržali certifikát základného barmanského kurzu  "BARMAN - NÁPOJÁR". Žiakom prajeme veľa úspechov ďalšom vzdelávaní.

     • Exkurzia vo Viedni

     •  Dňa 5. apríla 2016 sa žiaci našej školy navštívili výstavu HOSŤ A HOTEL na výstavisku vo Viedni, kde si prezreli prácu šikovných barmanov, baristov, kuchárov a  najnovšie trendy v zariadení reštaurácií a hotelov. Foto vo fotogalérii.smiley

     • Vitis Trophée Junior 2016

     • V dňoch 4. – 5. 4. 2016 sa naše žiačky Klaudia Kusá z I. H a Nina Šallaiová zo IV. H zúčastnili  na prestížnej somelierskej súťaži Vitis Trophée Junior 2016, ktorú vyhlasuje spoločnosť  Hubert J.E.  a Asociácia somelierov Slovenskej republiky.  O získanie titulu junior majster somelier Slovenska znamenalo prejsť niekoľkými, nie ľahkými disciplínami. Najlepší traja somelieri postúpili do finále, v ktorom taktiež museli zvládnuť náročné úlohy.

      Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov z 13 škôl z celého Slovenska. Naša žiačka Nina Šallaiová postúpila medzi troch najlepších somelierov a po skvelom výkone vo finálovom kole obsadila 3. miesto. Foto nájdete vo fotoalbume.

      Žiačkam srdečne gratulujeme a ďakujeme  za úspešnú  reprezentáciu školy.

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 13.4.2016 o 16:00 sa uskutočnia rodičovské združenia jednotlivých tried.

      Program:

      • vyhodnotenie vyučovacích výsledkov za III. štvrťrok,
      • informácie o maturitných skúškach /končiace maturitné triedy/,
      • informácie o závečných skúškach /3. ročník UO/
     • Gos – ka má najlepšiu „Mladú somelierku“

     • V dňoch 21. a 22. 3. 2016 sa naše žiačky  Nina Šallaiová – IV. H a Klaudia Kusá – I. H zúčastnili na 17. ročníku celoslovenskej súťaže „Mladý somelier“  usporiadanej Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorú odborne garantuje svetovo uznávaná špička vo vinárskej oblasti – Prof. Fedor Malík. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov z 9 slovenských a českých škôl. Základ úspechu jednotlivca  spočíval v riešení vedomostného testu , v senzorickom hodnotení  vína a priraďovaní  vhodného vína k vylosovanému jedlu, spojené s jeho korektným servisom.  Žiačka Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk  Trnava  Nina Šallaiová sa stala víťazkou tejto súťaže.yes

      Žiačkam blahoželáme za reprezentáciu školy!

     • Celoštátna súťaž v darčekovom balení

     • Dňa 22.3. 2016 sme sa zúčastnili 13. ročníka celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou v DK Ružinov. Našu školu reprezentovali žiačky  4.ročníka odbor pracovník marketingu-obchod, Monika Bočková a Kristína Čonková.

      Žiačky mohli prezentovať svoje vedomosti, zručnosti a zároveň mohli uplatniť vlastné nápady a estetické cítenie. Po rozhodnutí odbornej poroty získali bronzové medaily.

      Vedenie S SOŠ Gos-Sk ďakuje  žiačkam za reprezentáciu školy.smiley

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
   • sekretariat@ssoutt.sk
   • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
   • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
  • Prihlásenie