• 2. kolo prijímacieho konania

     • Oznamujeme žiakom deviateho ročníka a ich rodičom, že druhé kolo prijímacíeho konania sa uskutoční v študijnom odbore 6445 K kuchár, v učebných odboroch 6445 H kuchár a 6444 H čašník, servírka. Záujemcovia môžu poslať prihlášky prostredníctvom portálu edupage, poštou alebo osobne. 

      Počet voľných miest:

      6445 K kuchár : 7

      6445 H kuchár : 6

      6444 H čašník, servírka: 6

     • Predĺženie platnosti ISIC pre pokračujúcich študentov od 01.06.2022

     • Od 1.6.2022 majú žiaci možnosť predĺžiť si platnosť ISIC karty na zľavy v doprave.

      Predĺženie možno urobiť 2 spôsobmi:

      1. Cez novú platformu a to aplikácia UBIAN, ktorú si viete bezodplatne stiahnuť. Navyše, po pridaní preukazu do aplikácie, žiaci (prípadne ich zákonní zástupcovia) si vedia v reálnom čase skontrolovať platnosť ich preukazu, skontrolovať výšku kreditu na svojej karte, prípadne si tento kredit jednoducho dobiť. 

      Bližšie informácie: UBIAN_prolongacia_2022_mail.pdf

      2. Cez SMS 

      Bližšie informácie: SMS_prolongacia_2022_mail.pdf

      Sprievodny list spoločnosti zabezpečujúcej predĺženie dopravnej karty: Sprievodny_list_2022.pdf

      Známky na školský rok 2022/2023

      Žiaci si známku na preukaz objednajú a zaplatia sami cez  e-shop www.objednaj-preukaz.sk

      Pri objednávke si zvolia spôsob doručenia – či chcú známku doručiť na školu alebo priamo domov ( poštovné 3€)

     • Pracovník marketingu - praktická maturita

     • Dňa 22. a 29. apríla 2022 prebehla praktická časť odbornej zložky pre štvrtákov v študijnom odbore pracovník marketingu. Žiaci so zameraním na cestovný ruch ukázali svoje vedomosti a zručnosti pri simulácii 3-dňového zájazdu po jednotlivých krajoch Slovenska a Čiech. Žiaci z druhej skupiny zameranej na obchod si založila fiktívnu firmu, navrhli a zrealizovali propagačnú akciu. Fotografie z akcie a obhajoby prác nájdete vo fotogalérii.  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pracovník marketingu - praktická maturita.

     • Someliéri z Gos – ky nesklamali ani tento rok

     • Po dvojročnej prestávke sa konala prestížna súťaž Majstrovstvá someliérov Slovenska v kategóriii junior 2022, ktorú vyhlasuje Asociácia someliérov Slovenskej republiky. Po dlhšej prestávke bola príprava na súťaž náročnejšia vzhľadom ku kratšej dobe prípravy z dôvodu situácie Covid 19.

      Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z 10 škôl z celého Slovenska. Súťaž pozostávala zo základného kola, kde žiaci museli zvládnuť písomný test, dekantáciu červeného vína a senzorické hodnotenie vína. Po absolvovaní týchto disciplín traja najlepší postúpili do finále. Naša žiačka Emma Pinkasová  postúpila medzi troch najlepších someliérov Slovenska a vo finálnom kole  získala 2. miesto.

      Blahoželáme k 2. miestu JUNIOR SOMELIÉR SLOVENSKA

      Gos – ka si drží stále pevné miesto na špičke medzi junior someliérmi.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Majstrovstvá someliérov Slovenska v kategórii junior 2022.

     • Súťaž Pilsner Urquell Master

     • Žiačka Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk, F. Urbánka 19, Trnava  Melisa Marečková, študijný odbor hotelová akadémia piaty ročník sa zapojila do Česko - Slovenskej súťaže Pilsner Urquell Master Bartender. V prvom regionálnom kole musela ovládať históriu, výrobný a varný proces piva Pilsner Urquell ako aj správnu starostlivosť o pivné sklo a v neposlednom  rade spôsob správneho čapovania. Naša žiačka si v prvom kole vybojovala postup do druhého kola, ktoré sa uskutoční 19.4. – 29.4.2022. V druhom kole súťažná komisia prekvapí súťažiacich na prevádzkach, kde musia súťažiaci byť pohotoví, komunikatívni, vedieť odpovedať na otázky a byť zruční pri čapovaní piva.  

      Sme na našu žiačku hrdí a držíme jej palce, aby sa prebojovala až do finále.

     • Rodičovské združenie

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že dňa 20.04.2022 o 15:00 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia prezenčnou formou za dodžania aktuálnych protiepidemických opatrení.

     • Naše kaderníctva sme opäť otvorili pre verejnosť

     • Milí zákazníci,

      opäť môžete navštíviť naše kaderníctva na Štefánikovej ulici a ul. F. Urbánka počas školského vyučovania v čase od 8:00 do 13:00.

      Tešíme sa na Vašu návštevu !

      ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     • Prázdniny

     • Z dôvodu vysokého výskytu akútnych respiračných ochorení žiakov a zamestnancov školy budú v dňoch 24. a 25. 2. 2022 respiračné chrípkové prázdniny. Od 28.2.2022 do 4.3.2022 budú jarné prázdniny.

      Riadne vyučovanie začne v pondelok 7.3. 2022.

     • Kritéria prijímania na S SOŠ Gos-Sk

     • Na stránke školy sme zverejnili informácie a kritériá k prijímaciemu konaniu do študijných a učebných odborov na školský rok 2022/2023. Taktiež sme zverejnili kritériá k príjimaciemu konaniu na nadstavbové štúdium.

      Informácie nájdete TU.

      Charakteristiku jednotlivých učebných a študijných odborov nájdete TU

       

     • Miestna exkurzia

     • Žiaci III. M. odbor pracovník marketingu si v rámci odborného výcviku naplánovali prehliadku historického centra Trnavy, ktoré spolu s majstrom odborného výcviku absolvovali. Po absolvovaní prehliadky žiaci akciu vyhodnotili a spracovali krátke prezentačné video. 

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že Vianočné prázdniny 2021 budú od pondelka 20.12.2021 do nedele 09.01.2022. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 10.01.2022.

     • Dištančné vzdelávanie od 1.12.2021 do odvolania

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Trnava zo dňa 30.11.2021 od 01.12.2021 do odvolania prechádzajú stredné školy a základné školy -  2.stupeň  na vyučovanie dištančnou formou. Platí to aj pre odborný výcvik aj duálne vzdelávanie.

       

      PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk   

      Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ   S SOŠ Gos-Sk