• Beseda o násilí

     • Beseda o násilí - Obrázok 1Dňa 22.11.2016 sa študenti II. A. a III.B. triedy zúčastnili besedy s pracovníčkami Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie. Mali možnosť naučiť sa rozlišovať formy domáceho násilia, oboznámiť sa s prevenciou proti násiliu v akejkoľvek forme.

     • Prezentácia stredných škol

     • V dňPrezentácia stredných škol - Obrázok 1och 10.-11. novembra 2016 sa uskutočnila v Mestskej športovej hale zaujímavá udalosť, na ktorej sa prezentovali stredné školy z Trnavy a okolia. Okrem iných škôl z nášho regiónu sa na tomto podujatí zúčastnila aj naša škola. O štúdium na našej škole bol záujem. Žiaci a rodičia sa pýtali na študijné aj učebné odbory. Zaujímali ich pracoviská, v ktorých žiaci absolvujú odbornú prax a na ďalšie výhody na našej škole. Naši žiaci oboznámili záujemcov aj s ich osobnými skúsenosťami a možnosťami, ktoré im poskytuje štúdium. Ďakujeme organizátorom, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia. Tešíme sa na Vás dňa 2.12.2016 na Dni otvorených dverí.   

     • Tajomstvo mojej kuchyne

     • Tajomstvo mojej kuchyne - Obrázok 1Naša žiačka z triedy IV. H. Alena Kubliniaková piekla orechovo-slivkový mrežovník v RTVS. Vidieť ste ju mohli v premiere dňa 13.11.2016 o 18:15 na programe STV1 v relácii Tajomstvo mojej kuchyne. Ak ste to nestihli video si môžete pozrieť tu: Tajomstvo mojej kuchyne - Alenka

       

     • Environmentálna exkurzia

     • Dňa 18.10.2Environmentálna exkurzia - Obrázok 1016 triedy II. H., II. K., IV. H. navštívili najstaršiu zoologickú záhradu v Európe-Schönbrunn vo Viedni. Uvítal nás pohľad na zámok Schönbrunn-letné sídlo Habsburgovcov, videli sme Gloriettu, prekrásne fontány a záhrady. Cieľom našej exkurzie bola návšteva ZOO, kde sme si prezreli rozmanité zvieratá z celého sveta, ich náhradné životné prostredie, kŕmenie zvierat a ich spôsob života v zajatí. Precvičili sme si anglické názvy zvierat a tiež angličtinu a nemčinu pri objednávaní jedál a nápojov. Foto z exkurzie nájdete v galérii.

     • Máme 2. miesto v medzinárodnej somelierskej súťaži

     • Máme 2. miesto v medzinárodnej somelierskej súťaži - Obrázok 1Dňa 19.10.2016 sa naša žiačka Nina Šallaiová zúčastnila medzinárodnej súťaže Brněnský soudek a Mladý somelier - 20. ročník v hoteli Slovan v Brne. Nina nás reprezentovala v Mladom somelierovi a obsadila krásne 2 miesto. Foto zo súťaže nájdete v galérii.

      Žiačke srdečne blahoželáme za veľmi pekné umiestnenie a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Festival v Jaslovských Bohuniciach

     • Festival v Jaslovských Bohuniciach - Obrázok 1V mesiaci jún sa uskutočnil festival v Jaslovských Bohuniciach, kde sa naši žiaci počas dvoch dní podielali na príprave a obsluhe na recepciách. Foto v galérii.

     • Športový deň 2016

     • Dňa 28. júna 2016 sa uskutočnil športový deň. Foto z akcie nájdete vgalérii.

     • Exkurzia Rakúsko - Schlosshof

     • Exkurzia Rakúsko - Schlosshof - Obrázok 1Dňa 21.6.2016 sa žiaci tried III. H, II. M a I.NA zúčastnili prehliadky zámku a záhrad v Schlosshofe. Cestu absolvovali vlakom do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ pešo cez Most Slobody prekrásnou prírodou do cieľa.

     • Raňajky v prírode

     • V rámci témy "Medzinárodná gastronómia" naši štvrtáci pripravili praktické cvičenie, kde formou pikniku servírovali pripravené jedlá typické pre slovenské, moravské, české, ruské, anglické, maďarské, americké a iné raňajky.

     • Pomáhame malej Lucke

     • LPomáhame malej Lucke - Obrázok 1ucka je dvojročné dievčatko, ktoré doteraz nemá stanovenú diagnózu. Má ťažkú hypotómiu a trpí viacerými zdravotnými problémami. Zbieraním  plastových vrchnáčikov od nápojov na jej rehabilitácie pomáhajú aj žiaci našej školyyes

     • Odovzdali sme maturitné vysvedčenia

     • Dňa 1.6.2Odovzdali sme maturitné vysvedčenia - Obrázok 1016 vedenie školy slávnostne odovzdalo maturitné vysvečenia našim absolventom, ktorí úspešne ukončili štúdium ústnou maturitnou skúškou v dňoch 23.-26. 5. 2016.

      Našim absolventom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšej kariére.

     • Exkurzia kaderníčok v Prahe

     • Exkurzia kaderníčok v Prahe - Obrázok 1V dňoch 18.-20.mája 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili odborno-poznávacej exkurzie v Prahe. Odborne zameraná časť sa konala na dvoch odborných školách pre kaderníkov, vlásenkárov, parochniarov, vizážistov a kulisárov. Poznávacia časť exkurzie prebiehala poznávaním a prehliadkou pamätihodností Prahy a návštevou hradu Karlštejn. 

     • Tajomstvo mojej kuchyne

     • Dňa 17. mTajomstvo mojej kuchyne - Obrázok 1ája 2016 sa naši študenti zúčastnili nakrúcania televíznej relácie TAJOMSTVO MOJEJ KUCHYNE s pani Kamilou Magálovou a p. Pavlom Pospíšilom. Reláciu si môžete pozrieť 19. júna 2016 a 26.júna 2016 na STV1 o 18:15. Foto z akcie nájdete v galérii.

     • Beseda s pracovníčkami UPSVaR

     • Beseda s pracovníčkami UPSVaR - Obrázok 1V dňoch 28.4.2016 a 5.5.2016 výchovná poradkyňa školy Mgr. Anna Haladová zorganizovala pre žiakov končiacich ročníkov besedu s pracovníčkami UPSVaR z oddelenia vzdelávania a poradenstva pani PhDr. Antalovou a Mgr. Blažekovou. Cieľom bolo zvýšiť informovnosť žiakov o ich právach a povinnostich po ukončení štúdia.

     • Maturity 2016

     • Dňa 4. mája 2016 sa uskutočnili praktické maturitné skúšky študijných odborov kuchár a čašník, servírka.

      Dňa 5. mája 2016 sa uskutočnili praktické maturitné skúšky pre nadstavbové štúdium v odbore vlasová kozmetika na tému "Pirátska princezná dnešnej doby".

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Víno Tirnavia 2016

     • V dňocVíno Tirnavia 2016 - Obrázok 1h 21.04.-22.04.2016 sa v Hoteli Holiday Inn v Trnave uskutočnil 14. ročník akcie Víno TIRNAVIA 2016. Táto akcia je považovaná viacerými odborníkmi za najlepšiu nominačnú súťaž do Národného salónu vín Slovenskej republiky a naši žiaci mali česť sa na nej zúčastniť. Dvaja z nich Hajšo Patrik a Šallaiová Nina boli zároveň členmi degustačných komisií, v ktorých získali cenné skúsenosti pri hodnotení vín. Ostatní žiaci boli k dispozícií degustačným komisiám.

      Všetkým žiakom ďakujeme za výborné zvládnutie akcie. smiley

       

     • Baristický kurz

     • Baristický kurz - Obrázok 1To, že objavenie kávy bola náhoda a bez hladných kôz by sme tento nápoj nepoznali už vieme všetci. Skutočnú prípravu kávy spolu s odbornou lektorkou Nikoletou Šalmíkovou z Akadémie kávy zo Serede objavovali naši budúci baristi. A naozaj objavili. Dvadsať žiakov študijného odboru hotelová akadémia úspešne absolvovalo baristický kurz,  kde sa naučili ako správne zomleť kávu, aby mala čo najlepšie vlastnosti, ako pripraviť espresso a iné mliečne nápoje z kávy. Ďakujeme   smiley

     • Barmanský kurz

     • V dňoch Barmanský kurz - Obrázok 111.4.2016 - 15.4.2016 sa na našej škole konal pod záštitou SKBA barmanský kurz. Lektormi kurzu boli p. Ján Šuchta - prezident SKBA a p. Milan Ševc. Kurzu sa zúčastnilo 20 žiakov a všetci po absolvovaní skúšok obdržali certifikát základného barmanského kurzu  "BARMAN - NÁPOJÁR". Žiakom prajeme veľa úspechov ďalšom vzdelávaní.