• Praktická maturitná skúška 2014 žiakov z Gos - ky.

     • Praktická skúška môže mať veľa podôb. Forma, ktorú si zvolili žiaci študijného odboru čašník a študijného odboru kuchár na S SOŠ Gos- Sk sa môže vždy pochváliť  zaujímavou a netradičnou podobou. Tento rok 5. - 7. mája sa konala v podobe štyroch tematických hostín : „Zahájenie jazdeckej sezóny“, „Deň matiek“ „Sedliacke hody“ a „Tirnavia náš región“.

      Žiaci študijného odboru kuchár museli pripraviť jedlá typické pre jednotlivé témy a zároveň museli klásť dôraz na prípravu jedál v súlade s Cuisine á la Mode – to znamená dať jedlu vzhľad, chuť, a pritom zachovať jeho biologickú hodnotu.

      Žiaci študijného odboru čašník pripravili prostredie a slávnostné tabule zladené s témou. Banketovým spôsobom, ktorý je náročný na čas, zručnosť a jednotnosť obsluhy podávali jedlá, podľa menu. Otestovať si hranice svojej kreativity, ale aj zručnosti v oblasti zážitkovej gastronómie predvádzali žiaci priamo pred pozvanými hosťami.

      Hostia, ktorých tvorili rodičia žiakov, odborná podnikateľská verejnosť a pedagogickí zamestnanci tak mali možnosť nevšedného gastronomického zážitku.

      Cieľom praktickej maturitnej skúšky na našej škole nie je iba zhodnotenie vedomostí žiakov, ale hlavne to, aby si uvedomili, aké zaujímavé a zároveň krásne môže byť ich povolanie, keď ho vykonávajú s citom, zmyslom pre estetiku a na profesionálnej úrovni.

      Držíme našim absolventom palce, aby sa im podarili naplniť ich vlastné životné predstavy.

     • 12. ročník Víno Tirnavia

     • V dňoch  3. a 4. apríla 2014 sa konal v spoločenskej sále Arcibiskupského úradu - Marianum 12. ročník Víno Tirnavia 2014. Víno Tirnavia je nominačnou súťažnou výstavou na Národný salón vín SR 2014 v Bratislave.Súčasťou profesionálnych komisií boli 2 žiaci našej školy, a to Patrik Hajšo a Nina Šallaiová. Ďalší štyria žiaci našej školy Ľ. Hodálová, K. Fančo, K. Kuzmanovič a S. Mrenová sa starali o hladký priebeh pri hodnotení vín, pri dopĺňaní vzoriek, degustačného zákusu a dekantácie červeného vína.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

     • CASSOVIA CUP 2014

     • V dňoch 25.-27. marca 2014 sa uskutočnil na Hotelovej akadémii v Košiciach VIII. ročník CASSOVIA CUP 2014. Našu školu reprezentovali žiačky  Emma Harachová z II. H. a Alexandra Pozdechová z II. K. pod vedením pani majsterky Bc. Moniky Stržinkovej. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 46 žiakov a Emma Harachová medzi nimi získala krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme! yes

     • VITIS TROPHÉE JUNIOR 2014

     • V dňoch 13. - 14. 2. 2014 sa v Námestove uskutočnila Juniorská somelierska súťaž VITIS TROPHÉE JUNIOR 2014, ktorú usporiadali HUBERT J.E. s.r.o. a Asociácia somelierov SR. Našu školu reprezentovali pod vedením pani majsterky Ing. Ivety Karellovej žiaci Šallaiová Nina, ktorá obsadila 10. miesto a Patrik Hajšo, ktorý obsadil v tejto súťaži 4. miesto. Foto v galérii.

     • Valentínska súťaž 2014

     •      

       Dňa 14. februára 2014 na našej škole prebehla Valentínska súťaž.  Odborná komisia rozhodla o nasledovnom poradí:

       

       

       Kategória: Dezert

      1. miesto : Voleková Iveta

      2. miesto : Bíliková Natália

      3. miesto : Kusý Dušan

       

      Kategória: Slávnostná tabuľa

      1. miesto : Voleková Iveta

      2. miesto : Fialová Denisa, Mancová Nina

      3. miesto : Kružlíková Karin

                       Pullmannová Veronika, Neštráková Kristína

       

      Kategória: Darčekový balíček

      1. miesto : Bubáková Hanka

      2. miesto : Zvolenská Natália

      3. miesto : Bučányová Nikola

       

      Kategória: Najkrajší účes

      1. miesto : Turanská Mária

      2. miesto : Dršková Simona

      3. miesto : Blašková Kristína

       

      Fotografie zo súťaže nájdete vo fotogalérii :)

     • Gos-ka úspešná na výstave Danubius Gastro 2014 v Bratislave

     • Navrhnúť, kvalitne pripraviť a náležite odprezentovať dobré jedlá a miešané nápoje znovu ukázali žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk na veľtrhu Danubius Gastro 2014 v Bratislave.

      V súťaži kuchárov reprezentoval školu žiak Patrik Kyjevský  a Adam Hutár, obaja žiaci 4.ročníka.

      Úsilie presadiť sa v silnej konkurencii nebolo márne, Patrik Kyjevský získal zlatú medailuAdam Hutár striebornú medailu.

      V súťaži barmanov plnej originálnych tipov na miešané nápoje sa prezentovalo 65 žiakov z celého Slovenska a každý z úsilím presadiť sa.

      Emma Harachová, žiačka 2. ročníka získala 1.miesto v barmanskej súťaži.

      Blahoželáme !!!

     • 2% z daní pre PRO SOU n.f.

     • Vážení rodičia,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno- vzdelávací proces v našej škole darovaním 2%. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, u nás cez neinvestičný fond PRO SOU n.f.

      Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Ak ste sa rozhodli darovať nám 2% z daní vypíšte tlačivo, ktoré Vám dieťa prinesie zo školy, dajte ho potvrdiť v mzdovej učtárni u vášho zamestnávateľa a môžete ho poslať prostredníctvom dieťaťa do školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám venovali 2% za predchádzajúce roky smiley

     • Beseda

     • Dňa 24. januára2014 sa uskutočnila beseda žiakov 4. ročníkov s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiaci získali cenné informácie z oblasti sprostredkovania práce, evidencie nezamestnaných, svojich práv a povinností po ukončení štúdia.

     • Naše „knedlíky“ získali bronz

     • Dňa 28.11.2013 sa konala v Prahe medzinárodná súťaž „O najlepší český knedlík “, ktorej sa zúčastnilo 36 súťažiacich – kuchárov z hotelov, reštaurácií a škôl.

      Akciu poriadala Rada pre medzinárodné vzťahy so sídlom v Prahe v spolupráci s Gastronomia Bohemica, o.s., s podporou Štátneho poľnohospodárskeho  Intervenčného fondu a agentúry CzechTourism so sídlom v Prahe.

      Slovensko reprezentovali  žiaci zo Súkromnej strednej odbornej  školy Gos-Sk Trnava, ul. F.Urbánka 19, Trnava

      Patrik Kyjevský – žiak 4.ročníka, odbor kuchár – získal 3. miesto – o najlepšiu šípkovú omáčku a cenu poroty získal v kategórií karlovarský knedlík.

      Alexandra Pozdechová – žiačka 2.ročníka, odbor kuchár – získala 3.miesto za grilované zemiakové knedle a bryndzové dukáty.

      V porote okrem kuchárskych odborníkov, zasadli   známy kuchár Jiří Babica, herec Filip Tomsa, autorka projektu Jiřina Dienstbierová  a spisovateľka Karina Havlú.

      Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo v Hoteli Kampa v Prahe 1.

      Žiaci našej školy úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto Trnava a celé Slovensko.

      Foto nájdete v galérii :) alebo na  www.gastronomia-bohemica.cz/fotogalerie-z-akci

       

     • Predvianočný Paríž

     • Paríž patrí medzi najväčšie turistické magnety. V dňoch 20.11. až 24.11. 2013 sa aj naši žiaci pod dozorom pedagógov zúčastnili autobusového zájazdu Predvianočný Paríž.

      Navštívili Versailles, Louvre, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, Baziliku Sacré Coeur, Eiffelovu vežu, Musée Grévin, parížske metro, loďou sa večer plavili po Seine, kde mali možnosť vidieť vysvietené historické pamiatky metropoly.

      Okrem pamätihodností obdivovali vianočnú výzdobu Elyzejských polí a zariadenia zamerané na gastronómiu, obchod, služby. Foto nájdete vo fotoalbume :)

       

     • Najlepší Mladí barmani z Európy súťažili v Prešove!

     • Mladí barmani súťažili v Prešove, kde museli za 6 minút pripraviť 2 druhy nápojov s alkoholom i bez neho.

      S SOŠ Gos – Sk Trnava a zároveň Trnavu reprezentovali 2 žiaci :  Dávid Kotvas, žiak 2.ročníka Hotelová akadémia a Emma Harachová, žiačka 2.roč. Hotelová akadémia, ktorí získali bronzové medaily. Do boja bolo zapojených 39 dvojčlenných družstiev z celej Európy. Hodnotiaci komisári posudzovali spôsob prípravy a použitie ingrediencií, vzhľad, arómu a samozrejme ich chuť.Foto v galérii.

     • Beseda na tému Bezpečnosť pri práci

     • 43. týždeň je vyhlásený za Medzinárodný týždeň BOZP, zároveň prebieha kampaň "Spoločne pri prevencii rizík"

      Pracovníci Inšpektorátu práce v Trnave uskutočnili prednášku a následne diskusiu na danú tématiku žiakom 4. ročníkov.

     • Medzinárodná súťaž "Mladý sommelier"

     •  

      Tradičnej gastronomickej akcie "Festival znalostí o nápojích" v Brne , vrámci, ktorej sa konal 17. ročník súťaže " Mladý sommelier" sa zúčastnili naši žiaci Patrik Hajšo - 3. ročník Hotelová akadémia a Nina Šallaiová - 2. ročník Hotelová akadémia. Obaja krásne reprezentovali nielen našu školu, ale aj Slovensko. Patrik získal 1. miesto a Nina získala 4. miesto, ale s najlepším písomným testom v angličtine. Obom blahoželáme!

      Foto nádete vo fotoalbume.

     • Akcia v I.D.C. Holding

     • Dňa 27. septembra 2013 sa žiaci našej školy podielali na príprave slávnostného rautu vo firme I.D.C. Holding o.z. Sereď. Na akcii sa zúčastnila aj vládna delegácia s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom. Foto nájdete vo fotogalérii.

     • Deň mlieka

     • V rámci týždňa propagácie mliečnych výrobkov a zdravej výživy dňa 25.9.2013 pripravili žiaci študijného odboru kuchár pre svojich spolužiakov ochutnávku mliečnych výrobkov. Zároveň prebehla v jednotlivých triedach beseda na tému "Význam mlieka pre ľudský organizmus". Foto nájdete v galérii.

     • 20. výročie Trnavských dní 2013

     • Naši žiaci pripravovali slávnostnú recepciu pri príležitosti osláv 20. výročia Trnavských dní 2013. Kvalitné a chutné  jedlá sami pripravili, na akcii odprezentovali a podávali hosťom. Foto z akcie nájdete v galérii.

     • Kadernícka súťaž: CENA MESTA PEZINOK

     •  

      Dňa 15. mája 2013 sa v Športovej hale pri SOŠ Pezinok konal 8. ročník medzinárodnej kaderníckej súťaže CENA MESTA PEZINOK. Súťažilo sa v troch disciplínach.

       

      1. Pánsky účes MÓDNY TRENDOVÝ ÚČES MLADÉHO MUŽA. Naša žiačka Veronika Jankovičová v tejto disciplíne obsadila 2. miesto.

      2. Dámsky účes VÝČES Z KUČERAVÝCH VLASOV - reprezentovali nás žiaci Mária Turanská a Marcel Nemček.

      3. Voľná téma FANTÁZIA  v tejto súťažnej disciplíne nás reprezentovali žiačky Diana Sokolovská a Veronika Uhlárová, ktorá sa umiestnila na 1.mieste.

      Srdečne blahoželáme !

      Foto nájdete vo fotogalérii.


       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
   • sekretariat@ssoutt.sk
   • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
   • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
  • Prihlásenie