• Postavte svoje podnikanie na nohy

     • Žiaci študijného odboru vlasova kozmetika a spoločné stravovanie absolvovali 3.októbra 2019 vzdelávanie s týmto názvom organizované Národným podnikateľskym centrom Trnava. Rozšírili si svoje vedomosti o tom, ako sa presadiť na trhu, ako zaujať a akú dôležitú úlohu zohráva vizuálna komunikácia.

    • Baristický kurz na Gos-ke
     • Baristický kurz na Gos-ke

     • V dňoch 30.9. – 3.10.2019 naši žiaci pod odborným vedením skúseného lektora z Academy of coffee Oldřicha Holiša ml. úspešne absolvovali baristický kurz. Na kurze získali základy baristiky, techniky prípravy espressa, nastavenia mlynčeka, základy Latte art a dodržiavania hygieny pracoviska. Foto nájdete v galérii.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.09.2019 sa triedy 1.M, 2.K a 4.H zúčastnili programu k „Európskemu dňu jazykov“, ktorý sa uskutočnil na Trnavskej univerzite.

    • Aj takto sa dá preniknúť do sveta gastronómie
     • Aj takto sa dá preniknúť do sveta gastronómie

     • Čokoládové divadlo Zotter v rakúskom Štajersku obdivovali naši žiaci na odborno-poznávacej exkurzii. Zotter dobrodružstvo začalo v Cocoa Cinema predstavením manufaktúry prostredníctvom zaujímavého filmu, pokračovalo voľnou prehliadkou divadla čokolády spojenou s  neobmedzenou degustáciou a zaujímavá bola prechádzka jedlou záhradou. V reštaurácii si žiaci vychutnali organické jedlá pripravené zo všetkého čo rastie v jedlej záhrade a takto mohli porovnať a zhodnotiť úroveň gastronómie v danej oblasti Rakúska.

    • Druháci hoteláci získali certifikát v „Umení čapovať“
     • Druháci hoteláci získali certifikát v „Umení čapovať“

     • Odbornou prednáškou a praktickými ukážkami prezentoval program „Umenie čapovať“ pán Karol France,
      obchodný sládok spoločnosti Heineken Slovensko. Žiaci tak získali základné znalosti o pive, starostlivosti
      o pivo a jeho kvalitu a precvičili si samotné čapovanie piva. Zároveň im bol udelený titul XPERT v umení
      čapovať.
      Ďakujeme p. Francemu a p. Monike Kottmanovej za sprostredkovanie celého podujatia.

    • Záverečné skúšky
     • Záverečné skúšky

     • V dňoch 18.06.2019  a  19.06.2019  tretiaci učebných odborov  kuchár, čašník, kaderník ukázali svoje zručnosti, odborné schopnosti a úspešne absolvovali praktickú časť záverečnej skúšky. Našim  absolventom prajeme,  nech sa im v živote a povolaní, ktoré si zvolili darí. Foto v galérii.

     • ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT

     • Spoločnosť St. Nicolaus v spolupráci s SkBA dňa 13.6.2019 zorganizovala na našej škole WORKSHOP pod vedením Brand Ambassadora Tomáša Gyéna a lektora SkBA Zoltána Vinceho. Workshop pozostával z predstavenia coctailovej, barmanskej histórie a predstavením  portfólia St. Nicolaus. Na konci Workshopu písali žiaci krátky test na základe ktorého boli dvaja žiaci  - Ivana Valentová a Martin Mrva vybraní do celoslovenského finále. 

     • Spoznávali sme sekty od spoločnosti Hubert J.E.

     • Históriu, súčasnosť spoločnosti a hlavne sekty Hubert J.E. prišiel predstaviť našim žiakom hlavný someliér p. Juraj Kordiak. Žiakov zaujal jeho výklad, ktorý bol doplnený  o praktické prevedenie servisu sektov. Pán Kordiak si zaspomínal na obdobie, ktoré strávil ako žiak v našej škole. Za všetky odovzdané informácia a predvedené zručnosti mu ďakujeme. Žiaci IV.H, majsterky odbornej výchovy a učiteľky odborných predmetov.

    • Víno Tirnavia 2019
     • Víno Tirnavia 2019

     • Dňa 31. mája 2019 žiaci III. H triedy zabezpečovali catering na Jarnom festivale vín - Víno Tirnavia 2019. Foto v galérii.

    • Odborná exkurzia žiakov prvého ročníka hotelovej akadémie
     • Odborná exkurzia žiakov prvého ročníka hotelovej akadémie

     • Aj takto sa dajú konfrontovať odborné vedomosti s praxou. Reálny život športového hotela Empire v Trnave mali možnosť vidieť prváci študijného odboru hotelová akadémia. Hotelom ich previedol náš bývalý žiak a súčasný manažér hotela Ing.Tomáš Parák. Žiakov zaujímal život športového hotela. Prezreli si výrobné, odbytové, ubytovacie, športové a wellnes strediská a takto si ešte zdokonalili svoje teoretické vedomosti.

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Dňa 29. 5. 2019 si na slávnostnom vyhodnotení maturitných skúšok absolventi školy prevzali z rúk riaditeľa školy maturitné vysvedčenia. 

    • 2. kolo prijímacieho konania
     • 2. kolo prijímacieho konania

     • Vedenie školy oznamuje,  že sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania do učebných odborov kuchár a čašník,servírka. Taktiež prebehne 2. kolo príjimacieho konania do študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník-servírka a pracovník marketingu.

       Prihlášky treba odovzdať na sekretariát S SOŠ Gos-Sk do 7. júna 2019.

     • Výstava vín – Víno Tirnavia

     • V dňoch 9.-10.5.2019 sa v hoteli Holiday Inn konala súťažná výstava vín – Víno Tirnavia, ktorá patrí k najväčším vinárskym sviatkom v Trnave. Žiaci III.H triedy boli dôležitou súčasťou tohto podujatia, svojim prístupom a zručnosťami prispeli k hladkému priebehu tejto prestížnej súťaže. Foto v galérii.

     • Súťaž ku dňu matiek

     • Dňa 9.5.2019 sa v našej škole uskutočnila súťaž v odborných zručnostiach na tému: Marketing v obchode – darčekové balenie na „Deň matiek“. Súťažili žiaci študijného odboru pracovník marketingu – obchod 1.,2., a 3. ročníka. Hodnotila sa estetika, kreativita a náročnosť balenia.

      Vyhodnotenie súťaže:

      1.      miesto: Fišerová Nikola

      2.      miesto: Hrdličková Karin

      3.      miesto: Obertová Kristína

      Zlosovateľná anketa - najviac hlasov získala:

             Havlasová Sarah

      Cena za kreatívny nápad:

             Gažovičová Alexandra

      Foto v galérii.

     • Praktická časť MS, ŠO - kuchár a čašník

     • Žiaci IV.K študijného odboru kuchár a čašník ukončili 7.5.2019 sériu praktickej časti maturitnej skúšky na našej škole. Zorganizovali raut na aktuálnu tému „Gastronómia európskej 28“. Pripravili gastronomické špeciality, ale aj servis jedál a nápojov charakteristických pre jednotlivé krajiny Európskej únie.

     • Poďakovanie

     • Žiakov študijného odboru spoločné stravovanie pri príprave a organizácii maturitnej skúšky podporili: Spoločnosť Heineken Slovensko, ZF Slovakia a.s., Veľkoobchod TIP TOP Gastro s.r.o., COOP VOZ a.s. Trnava, Knihárstvo Hanzlík, rodina Nádaská, Kvety Kamenáč - Jana Kasalová.

      Za pomoc a podporu veľmi ďakujeme.

                                                                      Žiaci II.NA. triedy

       

     • Beseda pre štundentov končiacich ročníkov

     • 25. apríla 2019 sme zrealizovali prednášku pre študentov končiacich ročníkov s pracovníčkou ÚPSVaR Mgr. Tatianou Mihálikovou z oddelenia poradenstva a vzdelávania. Dozvedeli sa informácie o svojich právach , povinnostiach a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní štúdia.

      V rámci prednášky vystúpila aj JuDr. Diana Jašeková - predsedníčka Občianskeho združenia YOUTH FOR EQUALITY. Informovala študentov o možnostiach uplatnenia sa v zahraničí v rámci projektu Európskeho zboru solidarity a Erasmus+ pre mladých podnikateľov hradeného grantami EU.