Prihlásenie

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Nadstavbové štúdium - spoločné stravovanie

 

1_UVODNE_IDENTIFIKACNE_UDAJE.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY.docx

4_CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_V.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_STUDIJNEHO_ODBORU.docx

6_UCEBNY_PLaN__NADSTAVBOVEHO_STUDIA.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__NADSTAVBOVEHO_STUDIA_Spolocne_stravovanie.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GASTRONOMIA_SS.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovno.docx

10_VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA.docx

spolocne_stravovanie_-_vcelku.doc

 

Nadstavbové štúdium - vlasová kozmetika

UVODNE_IDENTIFIKACNE_UDAJE_VK.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_VK.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_VK.docx

4_CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_VK.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_STUDIJNEHO_ODBORU_VK.docx

6_UCEBNY_PLaN__NADSTAVBOVEHO_STUDIA_VK.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__NADSTAVBOVEHO_STUDIA_Vlasova_kozmetika.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GASTRONOMIA_VK.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovnoV_K.docx

10_VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_VK.docx

 

Študijný odbor - čašník

1_Uvodne_identifikacne_udaje_C.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_C.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_C.docx

4._CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_V_STUDIJNOM_ODBORE_6444_4_CASNIK__SERVIRKA.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_STUDIJNEHO_ODBORU_C.docx

6_UCEBNY_PLaN__STUDIJNEHO_ODBORU__6444_4_casnik.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__STUDIJNEHO_ODBORU__6444_4_casnik.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GASTRONOMIA_C.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovno_C.docx

10__VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_ZIAKOV_C.docx

studijny_odbor_casnik_-_vcelku.doc

 

Študijný odbor - kuchár

1_UVODNE_IDENTIFIKACNE_UDAJE_K.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_K.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_K.docx

4._CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_V_STUDIJNOM_ODBORE__6445_4_KUCHaR.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_STUDIJNEHO_ODBORU_K.docx

6_UCEBNY_PLaN__STUDIJNEHO_ODBORU__6445_4_kuchar.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__STUDIJNEHO_ODBORU__6445_4_kuchar.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GASTRONOMIA_K.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovno_K.docx

10__VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_K.docx

studijny_odbor_kuchar_vcelku.doc

 

Študijný odbor - pracovník marketingu

1_UVODNE_IDENTIFIKACNE_UDAJE_PM.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_PM.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_PM.docx

4._CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_V_STUDIJNOM_ODBORE__6405_4_PRACOVNIK_MARKETINGU.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_STUDIJNEHO_ODBORU_PM.docx

6_UCEBNY_PLaN__STUDIJNEHO_ODBORU__6405_4_pracovnik_marketingu.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__STUDIJNEHO_ODBORU__6405_4_pracovnik_marketingu.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GASTRONOMIA_PM.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovno_PM.docx

10__VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_PM.docx

studijny_odbor_prac._marketingu_vcelku.doc

 

Učebný odbor - čašník

1_UVODNE_IDENTIFIKACNE_UDAJE_UO_C.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_UO_C.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_UO_C.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_UCEBNEHO_ODBORU_casnik.docx

6_UCEBNY_PLaN__UCEBNEHO_ODBORU__6444_2_casnik.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__UCEBNEHO_ODBORU__6444_2_casnik.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GASTRONOMIA_UO_C.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovno_UO_C.docx

10__VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_UO_C.docx

ucebny_odbor_casnik.doc

CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_casnik.docx

 

Učebný odbor - kaderník

1_UVODNE_IDENTIFIKACNE_UDAJE_kadernik.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_kadernik.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_UO_KAD.docx

4_CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_kadernik.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_UCEBNEHO_ODBORU_kadernik.docx

6_UCEBNY_PLaN__UCEBNEHO_ODBORU__6456_2_kadernik.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__UCEBNEHO_ODBORU__6456_2_kadernik.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_kadernik.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovno_UO_KAD.docx

10__VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_UO_KAD.docx

ucebny_odbor_kadernik_vcelku.doc

 

Učebný odbor - kuchár

1_UVODNE_IDENTIFIKACNE_UDAJE_kuchar_UO.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_kuchar_UO.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_kuchar_UO.docx

4_CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU__kuchar_UO.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_UCEBNEHO_ODBORU_KUCHAR.docx

6_UCEBNY_PLaN__UCEBNEHO_ODBORU__6445_2_kuchar_UO.docx

7_UCEBNE_OSNOVY__UCEBNEHO_ODBORU__6445_2_kuchar_UO.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GASTRONOMIA_UO_KUCHAR.docx

9__Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialnymi_vychovno_UO_KUCHAR.docx

10__VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_UO_KUCHAR.docx

ucebny_odbor_kuchar.doc

 

Študijný odbor - Hotelová akadémia

1_Uvodne_identifikacne_udajeHA.docx

2_CIELE_A_POSLANIE_VYCHOVY_A_VZDELaVANIA_HA.docx

3_VLASTNE_ZAMERANIE_SKOLY_HA.docx

4._CHARAKTERISTIKA_SKOLSKEHO_VZDELaVACIEHO_PROGRAM_U_V_STUDIJNOM_ODBORE_6444_4_CASNIK__SERVIRKA.d_ocx_HA.docx

5_PROFIL_ABSOLVENTA_STUDIJNEHO_ODBORU_HA.docx

6_UCEBNY_PLaN_STUDIJNEHO_ODBORU_6444_4_cas_nik_HA.docx

8_PODMIENKY_NA_REALIZaCIU_VZDELaVACIEHO_PROGRAMU_GAS_TRONOMIA_HA.docx

9_Podmienky_vzdelavania_ziakov_so_specialny_mi_vychovno_HA.docx

10_VNUTORNY_SYSTEM_KONTROLY_A_HODNOTENIA_ZIAKOV.d_ocx_HA.docx

studijny_odbor_casnik_-_vcelku_HA.doc